Fázy motorického vývoja od dojčaťa po batoľa

Fázy motorického vývoja od dojčaťa po batoľa>

Každá maminka aj otecko pozorne sleduje, či jeho dieťatko zvláda to isté, čo jeho rovesníci a či náhodou v niečom nezaostáva. Neriaďte sa však deťmi vo vašom okolí, ale radšej si v našom prehľade prečítajte, kedy by ktoré míľniky motorického vývoja malo dieťatko zvládnuť. Poradíme vám, ako môžete vhodnými hračkami na motoriku podporiť pohybový vývoj vášho dieťaťa.

Individuálny motorický vývoj verzus štandardy

Pohybový vývoj u každého dieťaťa napreduje svojím tempom. Tabuľky motorického vývoja sú síce dobrým nástrojom na porovnanie oproti priemeru, nedržte sa ich však striktne. Zdravé dieťa z nich zvládne vždy niečo rýchlejšie, niečo zas pomalšie.

Motorický vývin nie je súťažná disciplína, ale dôležitá súčasť správneho vývoja. Neurýchľujte ho, skôr dbajte na to, aby dieťatko samé zvládlo všetky jeho etapy na výbornú, aj keď svojím vlastným tempom.

Vývoj pohybových zručností detí po mesiacoch

1. Mesiac

Bábätko je ešte len novorodenec a na okolitý svet si pomaličky zvyká. Nožičkami vie kopať, ručičky zvykne držať zovreté v pästi. Všetky končatiny má väčšinu času zohnuté a pritiahnuté k telu. Hlavičku ešte veľmi neovláda, vie s ňou otočiť na stranu, pri polohe na brušku ju nadvihnúť a pretočiť na bok. Aj keď polohu na brušku veľmi neobľubuje, začnite s  polohovaním čím skôr.

2. Mesiac

Bábätko začína pomaličky kontrolovať končatiny. Môžete spozorovať postupné dvíhanie nožičiek, päste sa začínajú viac povoľovať, ale stále je to ešte ich častá pozícia. V tomto mesiaci sa začína hrať s prstami, dáva ich do úst a snaží sa načiahnuť za hračkami. S polohovaním pokračujte, dieťatko by na brušku malo udržať zodvihnutú hlavičku po dobu niekoľkých sekúnd. Toto je to správne obdobie začať ho stimulovať farebnými lákavými hračkami.

3. Mesiac

Na konci tretieho mesiaca bábätko ovláda hlavičku. Vie ju otočiť zo strany na stranu, či leží na brušku alebo na chrbte. V polohe na brušku sa vie vzoprieť na ručičkách bez toho, aby sa opieralo o lakte. Hlavu v tejto polohe drží pevne hore, pokojne niekoľko minút a zo záujmom sleduje okolie. Vo vzpriamenej pozícii by už malo vedieť hlavičku držať. Od tohto obdobia môžete dieťatku ponúkať aj hrkálky a hračky do ruky. Je to vhodný čas, obstarať si zaujímavú deku na hranie.

4. Mesiac

Dieťatko by v ľahu na chrbte malo zdvihnúť hlavu a pozrieť sa na nohy. Ručičkami sa vie pevne chytiť a vytiahnuť. Načahuje sa za hračkami a začína s nimi manipulovať. Pozor, bábätko sa v tomto mesiaci už môže hocikedy pretočiť z chrbta na brušku a časom aj naopak. Nenechávajte ho preto nikdy bez dozoru na miestach, odkiaľ by mohlo spadnúť.

5. Mesiac

Otočiť sa z chrbta na bruško už väčšina detí vie a viacero z nich aj naspäť na bruško. V polohe na brušku vie vytvoriť z telíčka lietadielko, čiže nad podložku zodvihne hornú aj dolnú časť tela do tvaru oblúka. V tomto období začínajú bábätko zaujímať zvukové hračky. Vyskúšajte rôzne šušťavé hračky, či hrkálky. Hračky a iné predmety začína poznávať aj ústami a čo má v dosahu, v nich skončí. Pozor na drobné veci v jeho okolí.

6. Mesiac

Ak mu podáte prsty, dieťatko sa ich vie chytiť a pritiahnuť do sedu či dokonca rovno z ľahu do stoja. Na konci tohto mesiaca sa niektoré deti začnú aj plaziť. Hračky si už vie prekladať z ruky do ruky, obzerať aj púšťať. 

7. Mesiac

Ak sa má bábätko čoho pridržať, sedí samo. Zlepšuje sa v plazení, dokonca sa stavia na všetky štyri. Zo začiatku sa v tejto polohe iba drží, neskôr sa začína rozhojdávať. Jeho hlavným cieľom je dostať sa do pohybu a pravidelne sa o to pokúša. Ku koncu tohto mesiaca môže začať liezť po štyroch.

8. Mesiac

V tomto mesiaci sa vaše bábätko môže prvýkrát samo postaviť. Väčšinou je to v postieľke, kedy sa mu podarí vytiahnuť sa po zábradlí. Myslite na to a určite dajte už postieľku preventívne do jej najnižšej polohy. Pri lezení po štyroch už vie vyvinúť slušnú rýchlosť. Ku koncu mesiaca už môže začať obchádzať nábytok a intenzívne objavovať, čo kde máte odložené. Je to vhodný čas na nákup detských poistiek.

9. Mesiac

Deti sa už v tomto mesiaci samé posadia a sedia bez podpory. Konečne môžete naplno využívať pri príkrmoch detskú jedálenskú stoličku a tiež športový kočík. Vedia sa už zväčša samé postaviť a pridŕžaním sa o nábytok sa pokúšajú o prvé kroky alebo podrepy.

10. Mesiac

Určite ste si už všimli, že máte doma veľmi pohyblivé dieťatko. Nielenže bez problémov lozí, ale už aj vylezie a zlezie z pohovky, či sa na striedačku posadí a postaví. Vie už uchopiť aj drobné predmety a s hračkami narába vcelku šikovne.

11. Mesiac

Dieťatko sa čoraz viac zlepšuje v narábaní s rôznymi predmetmi a skúša čoraz viac vecí. Ponúknite mu do ruky lyžičku, od tohto veku sa začne pokúšať samé nakŕmiť. Cvičí si čoraz viac chôdzu. Pokiaľ bez ťažkostí robí kroky okolo nábytku, môžete očakávať, že sa čoskoro odváži a urobí prvé samostatné kroky v priestore. 

12. Mesiac

Vek okolo jedného roku patrí rozvoju chôdze. Niektoré detičky už prvé kroky urobili, niektoré to čaká v najbližších mesiacoch. Na rozvoj jemnej motoriky mu ponúknite čoraz viac motorických hračiek, rôzne vkladacie hračky, kocky, prvé stavebnice.

1 rok až 1 a pol rok

Po prvých narodeninách už nemáte doma dojča, ale batoľa. V prvom pol roku si bude dieťatko čoraz viac cvičiť chôdzu. Bude vedieť spraviť kroky dopredu, dozadu, zohnúť sa, zodvihnúť si hračku, zastať a ísť ďalej. Všetko sú to činnosti, ktoré si vyžadujú cvik a nastávajú postupne. Dieťatko by malo začať stavať na seba kocky, veľký úspech je už vežička z dvoch kusov. Môžete mu ponúkať prvé pastelky a papier.

1,5 až 2 roky

Batoľa by malo začať chodiť po schodoch s vašou pomocou alebo pridŕžaním sa o zábradlie. Hore mu to ide ľahšie ako smerom dole, preto ho samé na schodoch nikdy nenechávajte. Celkom dobre už behá a môže vás prekvapiť rýchlosťou. Obľubuje rôzne prekážky a preliezky. Pokiaľ ste doteraz nezačali s tréningom na nočník, je najvyšší čas. Je to obdobím, kedy si už vie samé umyť rúčky, tvár, začína sa samé obliekať. Z hier je vhodné zaradiť vodové farby a loptu, či už jej gúľanie, hádzanie alebo pokusy o kopnutie.

2 až 3 roky

Dieťatko sa stáva čoraz samostatnejšie a obratnejšie. Zlepšuje sa hrubá aj jemná motorika. Pomaly zvláda odrážadlo, aj trojkolku. Ťažkosti robí ešte pedálovanie. Dieťa potrebuje najmä veľa pohybu a minimum sedenia.

Súvislosti medzi fázami motorického vývoja

Pri vývoji dieťatka nie je ani tak dôležité, či danú činnosť dokáže vykonávať v konkrétny mesiac veku. Oveľa podstatnejšia je nadväznosť jednotlivých vývojových etáp a ich správne prevedenie.

Polohovaním dieťatka na bruško podporujete posilňovanie svalov krku a trupu. V tejto fáze sledujte, či hlavičku dvíha rovno a nie do niektorej zo strán. Neskôr nasleduje pretáčanie a otáčanie na obidve strany. Sledujte, či sa otáča rovnako na jednu aj druhú stranu. Následne by malo začať uchopiť vaše prsty a pomaly sa ťahať do sedu.

Nasleduje plazenie po zemi, ktoré pokračuje do lezenia. Ak vaše dieťatko túto fázu akoby preskočilo, určite to konzultujte s pediatrom alebo fyzioterapeutom. Je to veľmi dôležité pre správny vývoj chrbtových svalov.

Súčasne s lezením dieťa cvičí samostatný sed. Dieťa sa musí posadiť samé, nepodkladajte ho vankúšmi ani ničím iným. Pokiaľ nemá svaly dostatočne silné, držanie dieťaťa v sede má zlý vplyv na vývoj chrbtice.

Po lezení a sede nasledujú prvé pokusy o postavenie sa a kroky. Sledujte, akým spôsobom prevádza jednotlivé pohyby, ako našľapuje a ak máte otázky, konzultujte to s lekárom.

V prvom roku je dôležitá nadväznosť jednotlivých zručností. Dieťa by každú fázu malo zvládnuť na výbornú predtým, ako sa posunie ďalej.

Rozvoj motorických zručností hrou

V celom vývoji sú veľmi nápomocné vhodné hračky a hry. Dieťa od malička prejavuje o hračky záujem a hry má rado. Viete ho nimi pekne motivovať precvičovať si vhodné pohyby. V našej ponuke nájdete hračky vhodné na každý vývojový míľnik. Stačí si len vybrať podľa svojich preferencií a potrieb dieťatka.

Detské hračky