Priala by som si mať...

Priala by som si mať...>
Pre každú mamu je samozrejme na prvom mieste želanie, aby sa narodilo dieťatko zdravé. Na druhej strane je ale celkom prirodzené, že nielen tehotné ženy, ale aj ich rodiny, majú určité skryté túžby, čo sa týka pohlavia bábätka. Čo by ste si vybrali, keby ste mali možnosť ovplyvniť, či sa vám narodí dievčatko alebo chlapček? Aj keď si to tehotné ženy nechcú priznať, myšlienky na túto tému sa určite objavia u každej z vás, čo je prirodzené. Názory odborníkov sa v tomto smere rôznia. Jedna skupina sa domnieva, že keďže sa pohlavie bábätka nedá vybrať a zadať dopredu, budúci rodičia by mali uvažovať o oboch pohlaviach rovnako a predísť tak pocitom sklamania, ak sa ich výber náhodou nesplní. Niektorí zas odporúčajú zistenie pohlavia bábätka počas tehotenstva preto, aby mala mamička, jej partner a rodina čas akceptovať to a stotožniť sa s daným faktom ešte pred narodením dieťatka a venovať mu tak po príchode na svet množstvo pozitívnych impulzov bez vedľajších pochybností.

Keď sa dostaví sklamanie

Ak sa stane, že sa dozviete pohlavie bábätka pri ultrazvukovom vyšetrení a začnete sa cítiť sklamaná, nenechajte sa týmito pocitmi strhnúť. Určite ich neduste v sebe. Ani ich ale neignorujte, To by bolo to najhoršie, čo by ste urobili. Hnev, smútok, či dokonca pocity viny nechajte vyjsť zo seba, poplačete si, posťažujte si blízkym ľuďom, porozprávajte sa aj s inými budúcimi mamičkami, so svojim partnerom o všetkom, čo sa v tej chvíli odohráva vo vašom vnútri. Nechajte odznieť silné emócie a potom sa pustite do hľadania všetkých pozitívnych stránok života s bábätkom určitého pohlavia. Určite zistíte, že je množstvo aktivít, ktoré sa dajú robiť s bábätkami a deťmi bez ohľadu na ich pohlavie. Najúžasnejšia vec je, že každé dieťatko je výnimočný, neopakovateľný tvor odlišný od všetkých s vlastným vnímaním sveta, a preto by ste ho mali posudzovať nielen cez jeho pohlavie.

Dievčatká sa rýchlejšie učia - s chlapcami je menej starostí

Nenechajte sa terorizovať okolím, ktoré vám môže poskytovať falošné správy o výhodách či nevýhodách detí s určitým pohlavím. Nedajte na povedačky chytrých a skúsených susediek, na ich porekadlá, či povery. Nenechajte sa znechutiť prarodičmi, márne túžiacimi po zachovaní rodu a mená prostredníctvom bábätiek mužského pohlavia. Všetko je relatívne a spoločenské konvencie nám zväzujú myšlienky. Potom sa stáva, že nekonáme a nemyslíme prirodzene, ako by sme chceli, ale ako by chceli tí druhí. Výčitky svedomia hoďte za hlavu, toto je vec, ktorú nemôžete ovplyvniť. Nezabúdajte, že je to váš život a vaše dieťatko a je na vás, ako budete vnímať veci. Myslite pritom na svoje bábätko, ktoré prežíva všetky tieto útrapy s vami.

Problém pramení z rodín

Väčšinou strach z narodenia dieťatka určitého pohlavia má korene práve vo vzťahoch s vlastnou rodinou, s mamou, otcom, sestrou či bratom. Niektoré mamičky sa obávajú negatívnych vplyvov v neskoršom období, puberte alebo v ďalšom živote, kedy sa určité javy spájajú s pohlavím (napr. agresivita, kriminalita - mužské pohlavie, zraniteľnosť dievčat atď). Takéto pocity občas zaskočia každého rodiča, bez ohľadu na to, aké pohlavie dieťatka má doma. Je potrebné mať na pamäti, že každé dieťa, či už je to chlapec alebo dievča, potrebuje rovnaké veci - starostlivosť, pozornosť, jedlo, tekutiny, spánok a najdôležitejšie na záver - nekonečnú a bezpodmienečnú lásku. A ako ste na tom boli vy? Prekvapilo vás, keď ste sa dozvedeli pohlavie vášho bábätka?