Pôrod a jeho priebeh

Pôrod a jeho priebeh>

Dlho ste sa načakali - najskôr až otehotniete, potom až budete mať tehotenský preukaz a oznámite tú krásnu správu svojmu okoliu, potom ako dopadnú testy, potom až nastane konečne TEN deň.. A už je tu! Ako asi bude prebiehať? To sa dozviete v tomto článku.

Spúšťacie mechanizmy pôrodu sú tak rôznorodé a vzájomne prepojené, že dodnes nie je možné jednoznačne povedať, čo je tým hlavným. Či signál ženy - matky, alebo plodu - novorodenca, ktorý spustí celú kaskádu udalostí.

 • Pôrod je podmienený zosilnenou aktivitou krčka svalu a zrenia krčka maternice - oba procesy prebiehajú postupne a vzájomne sa dopĺňajú.
 • Pred samotným nástupom pôrodu dochádza väčšinou k odchodu hlienovej zátky - mnohokrát aj väčšieho množstva, niekedy aj s prímesou krvi. To je známka blížiaceho sa pôrodu - v horizonte hodín, ale aj dní. V tomto prípade nie je bezprostredná návšteva pôrodnice nutná.
 • Z pohľadu mamičky môže pôrod začať odtokom plodovej vody alebo nástupom pravidelných zosilňujúcich sa sťahov maternice. Pri odtoku plodovej vody, rovnako ako aj pri obyčajnom podozrení na odtok plodovej vody, je vhodné odísť do pôrodnice.
 • Plodová voda je väčšinou číra tekutina - niekedy sfarbená krvou.
 • Ak je sfarbená smolka plodu - nahnedo či nazeleno - je vhodné odchod do pôrodnice neodkladať. Po odtoku plodovej vody pôrod buď nastúpi samovoľne alebo je nutné ho vyvolať. To už je ale v kompetencii lekárov - pôrodníkov.

Sťahy maternice

Ak pôrod začne nástupom pravidelných sťahov maternice - kontrakcií, je vhodné počkať s odchodom do pôrodnice, ak sú kontrakcie nepravidelné alebo málo intenzívne. Pri pravidelných kontrakciách - väčšinou po 10 - 15 minútach trvajúcich aspoň 2 hodiny a postupne sa zintenzívňujúcich - je vhodný odchod do pôrodnice. Je tiež podstatné, či ste prvorodička alebo žena, ktorá už rodila. U žien, ktoré už raz rodili, sa väčšinou dá očakávať rýchlejší priebeh pôrodu. Niekedy sa pravidelné kontrakcie po niekoľkých hodinách samovoľne upokoja. Nejde teda o skutočný pôrod, ale o predzvestné sťahy (poslíčkov), ktoré sa môžu objavovať aj mesiac pred pôrodom. V týchto chvíľach je najlepšie počkať, dať si teplý kúpeľ, sprchu, po ktorej skutočné pôrodné bolesti neustanú, naopak sa väčšinou zintenzívnia.

Ďalšie príznaky

 • Niekedy môže byť začiatok pôrodu spojený s častým nutkaním na močenie, bolesťami v krížovej oblasti chrbtice, nutkaním na stolicu. Pôrodné bolesti sú často sprevádzané aj celkovými príznakmi - nevoľnosť, vracanie, hnačka.
 • Je ale vždy vhodné konzultovať všetko s pôrodníkom, ktorý po vyšetrení zistí, či ide o nástup pôrodu alebo iný problém - napr. črevnú infekciu, zápal slepého čreva, žlčníkovú či obličkovú koliku.
 • V prípade silnejšieho krvácania z rodidiel, a to kedykoľvek v priebehu tehotenstva, je nutná návšteva pôrodnice - môže ísť o závažný stav so smrteľnými následkami pre matku i dieťa.

Priebeh pôrodu

1. doba pôrodná sa počíta od nástupu pravidelných maternicových kontrakcií a končí zánikom pôrodníckej bránky. V tejto dobe dochádza k pravidelným zosilňujúcim sa krčkovým kontrakciám, odtoku plodovej vody a otváraniu pôrodných ciest. Z pohľadu mamičky je táto fáza pasívna - pôrodník a pôrodná asistentka sa snažia tlmiť bolesti, uľahčiť otváranie pôrodných ciest podaním teplej kúpele, masážami, polohovaním rodičky za pomoci partnera, rehabilitačných pomôcok (lopta, ribstol, žinenka), aplikáciou liekov zo skupiny spazmolytík (lieky uvoľňujúce kŕče) a analgetík.

2. doba pôrodná začína zánikom pôrodníckej bránky a končí vypudením plodu. V tejto dobe sa mamička začne aktívne podieľať zapojením brušného lisu (tlačením) na vlastnom pôrode. Toto je možné v najrôznejších polohách, ktoré rodičke samotnej vyhovujú a sú pre tlačenie najefektívnejšie (ľah na chrbte, na boku, posediačky - na stoličke, na pôrodníckom lôžku, v stoji, vo vani...). Ak pôrod prebieha bez problémov, je len na rodičke, akú polohu si zvolí. Pri vlastnom pôrode pôrodník alebo pôrodná asistentka chráni hrádzu, niekedy, ak je hrádza pevná a bráni vlastnému pôrodu alebo sa očakáva pôrod väčšieho plodu a hrozí poranenie hrádze, volí pôrodník nástrih hrádze (epiziotómiu). Samotný nástrih nie je bolestivý, vykonáva sa na vrchole kontrakcie a po predchádzajúcom miestnom znecitlivení. Niektoré ženy vykonávajú koncom tehotenstva masáž hrádze, ktorá hrádzu na pôrod pripraví a urobí ju poddajnejšou, a teda lepšie odolnú poraneniam pri pôrode.

3. doba pôrodná začína pôrodom plodu a končí pôrodom plodového lôžka. Po pôrode zostáva plod spojený s matkou pupočnou šnúrou, ktorú je nutné prestrihnutím prerušiť. Na tomto akte, ak všetko prebieha bez ťažkostí, sa môže podieľať aj prítomný otecko.

4. doba popôrodná začína pôrodom placenty a končí asi za 2 hodiny. Počas tejto doby leží mamička na pôrodnej sále, ošetrujú sa pôrodné poranenia, sleduje sa prípadné krvácanie z rodidiel, občerství sa a zotavuje sa po pôrode. Ak je rodička aj novorodenec v dobrom stave, zostávajú spolu, pokúšajú sa o prvé priloženie dieťaťa k prsníku a nácvik dojčenia, čo je v takto skorom popôrodnom období veľmi dôležité pre celý ďalší priebeh a udržanie laktácie.

Krvácanie pri pôrode

Príčiny môžu byť najčastejšie predčasné odlučovanie normálne uloženého lôžka alebo vcestné lôžko (u rodičky prichádzajúce s rozbehnutým pôrodom). Slabé krvácanie (špinenie) je normálne pri rozširovaní pôrodných ciest za pôrode. Ojedinelou komplikáciou pôrodu je trhlina maternice. K jej vzniku prispievajú tieto faktory:

 • predchádzajúce operácie na maternici (cisársky rez, odstránenie myómu)
 • prekážky pôrodných ciest (veľké myómy)
 • pôrod rozbehnutý pri nepomere medzi veľkosťou plodu a panvy

V tomto prípade nedochádza ku krvácaniu navonok. Príznaky sú vzniknutý šokový stav, prudká bolesť a náhle ustávajúca kontrakčná činnosť, dolná časť maternice sa vysúva smerom nahor. Nutný je okamžitý zásah cisárskym rezom a revízie brušnej dutiny.

Operačné pôrody v druhej dobe pôrodnej

V druhej dobe pôrodnej sú už plne otvorené pôrodné cesty a môže nasledovať vypudenie (vytlačenie) plodu z maternice. Ak je v tejto fáze pôrodu plod hlavičkou už výrazne zostúpený do tvrdých pôrodných ciest (panvy), pristupujú lekári - v prípade ohrozenia dieťaťa alebo matky - k pôrodu pomocou pôrodníckych klieští alebo vákuumextraktorom. Vákuumextrakcia - je metóda slúžiaca k vybaveniu plodu zostúpeného hlboko do pôrodných ciest za pomoci tzv. vákuumextraktoru. Ide o prístroj, ktorý využíva ťah a pripomína plochý zvon. Je nasadený na hlavičku dieťaťa, následne je vytvorený bezpečný podtlak a ťahom pri kontrakcii lekári pomôžu porodiť hlavičku. Potom je vákuumextraktorom odstránená a pôrod je dokončený. Najčastejšie dôvody na vykonanie výkonu: ohrozenie plodu z dôvodu nedostatku kyslíka, vyčerpanie rodičky, nepostupujúci pôrod v druhej dobe, slabé kontrakcie maternice, nespolupracujúca rodička, silné krvácanie v druhej dobe pôrodnej, horúčka rodičky, uľahčenie druhej doby pôrodnej (v prípade srdcovej choroby, neurologické choroby matky ...). U nezrelých plodov sú využívané pôrodnícke kliešte - podtlak spôsobený vakuuextraktorom nie je na nezrelé hlavičky vhodný. Rovnako v prípade rýchlo vzniknutého ťažkého nedostatku kyslíka plodu je vhodnejšie vykonať kliešťový pôrod (vybavenie plodu môže byť ešte o niečo rýchlejšie). Kliešťový pôrod - vykonáva sa pomocou pôrodníckych klieští. Ide o nástroj tvorený dvoma ramenami, ktoré sa spájajú dohromady v mieste tzv. zámku. Na jednom konci klieštiny je lyžica slúžiaca k uchopeniu hlavičky, na druhom sa nachádza držadlo. Kliešte sa zavádzajú medzi stenu pošvy a hlavičku plodu v okamihu, keď neprebiehajú kontrakcie. Kliešte zľahka objímu hlavičku plodu. Nasleduje ťah za kliešte v smere panvovej osi (za súčasného tlačenia rodičky pri kontrakcii, ak je toho schopná). Po porodení hlavičky sú kliešte odobraté a je dokončený pôrod. Pred vykonaním je vykonaný nástrih hrádze pri lokálnom umŕtvení. Ten slúži ako prevencia väčšieho poranenia rodičky počas pôrodu. Najčastejšie dôvody na vykonanie výkonu: ohrozenie plodu nedostatkom kyslíka, akútne vzniknutý ťažký nedostatok kyslíka plodu, vyčerpanie rodičky, nepostupujúci pôrod v druhej dobe, slabé kontrakcie maternice, nespolupracujúca rodička, silné krvácanie v druhej dobe pôrodnej, horúčka rodičky, uľahčenie druhej doby pôrodnej (srdcové choroby, neurologické choroby matky...). Kliešťový pôrod môže nasledovať aj po eventuálnom neúspešnom pokuse o pôrod vákuumextraktorom.