Chystáte sa z rodičovskej dovolenky na materskú? Toto všetko musíte zariadiť

Chystáte sa z rodičovskej dovolenky na materskú? Toto všetko musíte zariadiť>

Nie je nič výnimočné, keď mamička na materskej dovolenke znova otehotnie. Je to akési nepísané pravidlo, kedy „si to odrodí“ a bude mať pokoj. Je to veľmi nadnese povedané, no v mnohých prípadoch to tak mladé rodinky berú. Aké povinnosti vás čakajú?

Pozor na terminológiu

Väčšina mamičiek ide na materskú. Toto obdobie väčšina "laikov" berie až do troch rokov dieťaťa, pričom to nie je úplne tak. Mamička síce nastupuje na materskú dovolenku, tá však trvá iba 34 týždňov. Po nej nastupuje na rodičovskú dovolenku, ktorá trvá do troch rokov dieťaťa, vo výnimočných prípadoch do 6 rokov. Okrem terminológie sú odlišné aj príspevky. Kým počas materskej dovolenky poberá žena materské - teda dávku poistenia, počas rodičovskej je to príspevok. Odlišná je aj suma, ktorú dostane - materské sa odvíja od platu ženy, príspevok na rodičovskej dovolenke je pre všetky mamičky rovnaký. Situácia, ktorá pri druhom tehotenstve nastane je, že musíte prejsť z rodičovskej dovolenky so starším dieťaťom na materskú dovolenku s drobcom, ktorý sa narodí. Viete, čo všetko je potrebné vybaviť?

Dôležité je, či ste alebo nie ste zamestnaná

Základnou podmienkou na vznik materského je existencia nemocenského poistenia. Teda nárok na materské môže vzniknúť iba tej mamičke, ktoré je nemocensky poistená, napríklad ako zamestnankyňa. Ak ste teda na rodičovskú dovolenku nastúpili počas trvania vášho pracovného pomeru, neprišlo k definitívnemu zániku nemocenského poistenia, iba k jeho prerušeniu. Vašou úlohou bude oznámiť zamestnávateľovi, že prechádzate z rodičovskej dovolenky na materskú s ďalším dieťaťom. Nastane situácia, kedy skočí prerušenie povinného nemocenského poistenia a povinné nemocenské poistenie sa obnoví ku dňu nástupu na materskú dovolenku.

Ak sa stalo, že počas čerpania rodičovskej dovolenky príde ku skončeniu pracovného pomeru (pomer bol podpísaný na dobu určitú), príde k definitívnemu zániku nemocenského poistenia a nástupom na „novú“ materskú sa neobnoví.

Základným bodom teda je, či ste alebo nie ste ešte stále zamestnaná. Ak ste, prechádzate z rodičovskej na materskú plynulo, bez nejakých väčších problémov.

Povinnosť voči zamestnávateľovi

Povinnosťou budúcej mamičky je oznámiť zamestnávateľovi nástup na materskú dovolenku. Podľa Zákonníka práce nástup na materskú oznamuje žena zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred ako je predpokladaný deň nástupu na materskú dovolenku. Žena by tiež mala predložiť tlačivo od Sociálnej poisťovne „Žiadosť o materské“. Vystavuje ho gynekológ na poradni v 32.týždni. Toto tlačivo zamestnávateľ po overení doručí pobočke Sociálnej poisťovni v mieste svojho sídla.

Čo vybaviť na ÚPSVAR?

Od Úradu práce ste počas rodičovskej dovolenky poberali rodičovský príspevok. Ten zaniká po dovŕšení tretieho roku dieťaťa, ale môže aj skôr – v momente, ako mame vznikne nárok na materské s ďalším dieťaťom. Nemôžete poberať aj materské aj rodičovský príspevok zároveň.

Úradu práce je nutné oznámiť, že u vás vznikol nárok na materské. Nečakajte, až sa ozve zamestnanec Úradu práce, tieto záležitosti si vybavte dopredu. Ak totiž zistia, že poberáte oba príspevky, budete musieť rodičovský príspevok vrátiť.

Aby ste si však nemysleli, že štát staršie dieťa „ochudobňuje“, na rovnakom úrade si môžete vybaviť príspevok na starostlivosť o dieťa. Je to síce iba na dobu 6 týždňov, ale predsa len to je niečo. Po uplynutí 6 týždňov od narodenia ďalšieho dieťaťa potom bude matka poberať iba materské.

Čo vyžaduje Sociálna poisťovňa?

Ak bola mamička počas rodičovskej dovolenky prihlásená na dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o dieťa, voči Sociálnej poisťovni má určité povinnosti. Musí sa v prvom rade odhlásiť z dôchodkového poistenia.

Skončením rodičovskej dovolenky s prvým dieťaťom sa obnovuje povinné poistenie zamestnankyne, ale zákon o sociálnom poistení neumožňuje, aby bola matka poistená dvakrát. Preto má povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovne zmenu, najlepšie tlačivom Registračný list FO.

Počas čerpania materskej dovolenky platí za ženu poistné štát automaticky. Po skončení nároku na materskú (s prechodom na rodičovskú) musí znova podať prihlášku na dôchodkové poistenie. Musí to byť ale najneskôr v deň nástupu na rodičovskú, aby boli poistenia súvislé.