Metóda Montessori: Máte s ňou skúsenosti?

Metóda Montessori: Máte s ňou skúsenosti?>
Metóda, ktorá zmenila pohľad na vývoj dieťaťa rodičov aj odborníkov. Obľúbená je najmä medzi zástancami moderného spôsobu výchovy. Stáva sa výzvou pre výrobcov hračiek aj prevádzkovateľov škôliek. Čo je podstatou Montessori metódy?

Revolučná pedagogička zmenila pohľad na výchovu

Mária Montessori bola talianska lekárka a pedagogička. Počas svojej kariéry mala možnosť pracovať s malými deťmi (3 až 5 rokov) z rôznych rás, národnosti a sociálnych vrstiev. Vďaka dlhým rokom práce s takto rôznorodými deťmi odhaľovala ich potreby a schopnosti. Prišla na to, že malé deti sa najlepšie učia v prostredí, ktoré im pripomína ich domov, ale kde sú zároveň vhodné učebné pomôcky na rozvoj ich individuality a samostatného rozhodovania. Metóda, ktorá nesie meno tejto významnej lekárky, je založená na filozofii, že dieťa sa najlepšie učí v sociálnom prostredí, ktoré podporuje jeho jedinečný vývoj. Deti by mali byť rešpektované ako individuality a jedinci, nezávislí na rodičoch. Takže, milí rodičia, nešetrite svoje deti a nezaobchádzajte s nimi ako s neschopnými bytosťami, ktoré ešte ničomu nechápu a nič nemôžu urobiť. Prehnaná ochrana výrazne znižuje rozvojový potenciál, bráni deťom v rozvoji ich kreativity. Môže dokonca viesť k výchove plachého, zmäteného a neistého jedinca, ktorý bude naviac lenivý, pretože v detstve v podstate "nič nemusel". Majte na pamäti, že sociologická empatia a socializácia sa najväčšmi formuje do 3 rokov veku dieťaťa. Preto všetko, čo dieťa v tomto období zažije, má dopad aj na neskoršie obdobie dospievania.

Cieľ výchovy podľa Montessori

Montessori metóda sa snaží vychovávať nezávislé detí, budovať dôvery vo vlastnom rozhodovaní a v samostatnom spoznávaní sveta vlastnou skúsenosťou. Jej zámerom je vychovávať zodpovedné deti, schopné sympatizovať s ostatnými, ochotné pomôcť a preukázať vysokú spoločenskú iniciatívu. Deti, ktoré sú trpezlivé a nevzdávajú sa. Vedia, čo je rešpekt a česť a majú možnosť vyjadriť svoj názor. A predovšetkým má za cieľ vychovávať šťastné a vyrovnané deti.

Priestor na rozvoj

Základom takejto výchovy je vytvoriť priestor, ktorý bude dieťaťu poskytovať vhodné podmienky na rozvíjanie a spoznávanie. Ako takéto prostriedie vytvoriť? Jednoduchosťou, dostupnosťou, krásou a poriadkom. Pomôcky, ktoré by dieťa mohlo chcieť používať, by mali byť vždy na dosah a na svojom mieste. Dieťaťu by mali byť jednoducho a jasne zadefinované zásady, ale zároveň je dôležité nechať mu voľnú ruku pri jednotlivých činnostiach. Rodič alebo opatrovateľ by mal vystupovať ako aktívny pozorovateľ,  ale už menej často zasahovať do konania dieťaťa. Ak ho dieťa potrebuje, mal by byť prítomný a podporiť jeho aktivitu a snaženie. Náš tip: Zaujímavou literatúrou, ktorá sa hlbšie venuje tejto problematike je kniha Radostné dieťa od Susan Stephenson (v originále Joyful child). Je to stručný sprievodca Montessori metódou od certifikovanej pedagogičky.

V čom je Montessori metóda zaujímavá?

Prečo by ste mali mať o takúto výchovu záujem? Montessori filozofia je modernou metódou, ktorá sa zameriava nielen na rozvoj inteligencie, ale aj na individuálne rysy osobnosti, charakter a záujem dieťaťa. Tým, že "neškatuľkuje" deti podľa lexikálnych alebo matematických zručnosti, môžu tak deti ľahšie objaviť vlastnú cestu rozvoja cez rôzne zmysly. Tým, že vopred neurčuje presne definovaný smer, tempo a spôsob riešenia, posilňuje u detí sebavedomie a sebadôveru. Učí trpezlivosti. Pri aktivitách v zmiešaných skupinách, kde staršie deti pomáhajú tým mladším sa deti učia empatii, spolupráci a tímovej hre. Aké sú vaše skúsenosti s touto metódou?