Dojčenie s implantátmi či piercingom - čo vás čaká?

Dojčenie s implantátmi či piercingom - čo vás čaká?>
Dojčenie s piercingom či prsnými implantátmi je téma, ktoré u žien vyvoláva mnoho otázok. Je vôbec možné dojčiť s piercingom? Komplikujú implantáty dojčenia? Nebude mať dieťa ťažkosti? Poďme sa na to pozrieť bližšie! Hneď na začiatku vás upokojíme. Dojčenie býva v zásade možné ako s piercingom, tak s prsnými implantátmi a ženy obyvkle problémy nemávajú. Napriek tomu je dôležité dávať pozor na niekoľko bodov.

Dojčenie s piercingom

Obľúbenosť piercingu bradaviek u mladých žien v posledných niekoľkých rokoch narastá. Ženy však pri rozhodovaní často nepomýšľajú na budúce tehotenstvo alebo dojčenie. Oplatí sa to ale zvážiť. Odborníci radia s otehotnením počkať až do momentu, kedy je rana po aplikácii piercingu plne zacelená. To bohužiaľ nie je otázkou niekoľkých týždňov. Rana je zacelená až po 12 - 18 mesiacoch. Skoršie dojčenie s piercingom by zbrzdilo proces hojenia a zvýšilo riziko infekcie. Počas tehotenstva by potom samozrejme nemal byť žiadny piercing aplikovaný. U väčšiny žien sú prsia a bradavky už v prvých týždňoch tehotenstva výrazne citlivejšie ako obvykle. Stáva sa, že im začína byť piercing nepríjemný a zložia ho. Zarastaniu vpichu sa dá predchádzať každodenným používaním rozťahováku a namiesto obvyklých šperkov je tiež možné v priebehu tehotenstva a dojčenia nosiť ohybný (flexibilný a poddajný) plastový piercing. Ženy, ktoré chcú svoj piercing nosiť aj v tehotenstve, by mali jeho veľkosť prispôsobiť podľa aktuálnych potrieb a dbať predovšetkým nato, aby bol opatrený dostatočne širokým prstencom - príliš malý model môže mať za následok podliatiny, podráždenie a zápaly bradaviek. Počas pôrodu a tiež počas dojčenia musí byť piercing z prsníka odstránený. Pri dojčení s piercingom hrozí riziko, že by dieťa mohlo časť šperku prehltnúť, vdýchnuť alebo si poraniť ústa. Tiež je tu riziko prenosu baktérií. Deti sú navyše často podráždené, keď majú cudzie teleso v ústach, čo môže viesť k problémom so saním a k ďalším problémom pri dojčení.

Možné problémy

Pri dojčení s piercingom nemusí žiadny problém vzniknúť, ale isté riziká tu existujú. U niektorých žien vyteká pri dojčení v mieste vpichu materské mlieko veľmi silným prúdom a niektoré deti s tým môžu mať ťažkosti. Čiastočne sa pri dojčení s piercingom môže na bradavkách objaviť bolestivosť. Problém tiež môže vzniknúť, ak boli pri aplikácii porušené nervy a tým došlo k zníženiu citlivosti bradavky. V najhoršom prípade tým môže byť narušený aj tzv. "spúšťací reflex". Ten spúšťa tok mlieka a aktivuje sa, keď sa dieťa prisaje na bradavku. V dôsledku prekonaných infekcií alebo viacnásobných vpichov môže dôjsť k zjazveniu tkaniva, ktoré neskôr bráni voľnému prúdeniu mlieka a spôsobuje jeho zadržiavanie a môže viesť až k zápalom prsníkov. V každom prípade by mali ženy, ktoré majú urobený piercing bradaviek, o tejto skutočnosti informovať svojho pôrodníka a zdravotné sestry na oddelení šestonedelia. Zároveň je nutné veľmi starostlivo kontrolovať váhové prírastky novorodenca.

Dojčenie s prsnými implantátmi

Ani v prípade prsných implantátov nie je dojčenie vylúčené. Ženy, ktoré si z estetických dôvodov prsné implantáty želajú, by však mali zohľadňovať možnosť, že prsia v priebehu tehotenstva a počas dojčenia menia tvar. Ten potom nemusí byť rovnaký, ako bol pred otehotnením. Z tohto dôvodu odborníci odporúčajú s operáciou počkať do doby, kedy žena už naplnila svoje rodinné plány. Pri dojčení s prsnými implantátmi je dôležité, aby bol novorodenec v prvých dňoch po pôrode k prsníkom prikladaný čo najpravidelnejšie. Ak nie sú prsia dostatočne často vyprázdňované, môže v dôsledku spúšťacieho reflexu dochádzať k väčším opuchom a bolestivosti. Implantáty zaberajú v prsiach miesto, pocity napätia a tlaku teda môžu prichádzať častejšie. Toto môže byť dôvodom, prečo matky s prsnými implantátmi mávajú častejšie potrebu svoje dieťa prikladať k prsníkom na účely úľavy. Prsné implantáty sa však niekedy používajú v prípade, keď nie je v prsiach dostatok vlastného žľazovitého tkaniva. To môže mať niekoľko rôznych príčin: niektoré ženy majú prsia prirodzene vyvinuté len mierne, u iných sa jedná o následky zranení, prípadne je dôvodom porucha rastu prsníkov v puberte. Aj v tehotenstve a pri dojčení môže dochádzať k úbytku žľazovitého tkaniva, a tým pádom nežiaducemu optickému zmenšeniu prsníkov. Postihnuté ženy týmto často veľmi trpia a implantáty im čiastočne vracajú sebavedomie. Nedostatočné množstvo žľazovitého tkaniva v spojení s prsnými implantátmi môže pri dojčení viesť k tomu, že množstvo mlieka nebude pre výživu bábätka stačiť. Aj v tomto prípade platí, že je potrebné o tomto informovať ošetrujúci pôrodnícky personál a starostlivo kontrolovať váhové prírastky novorodenca.

Rady pôrodnej asistentky

Už v čase prvých "poslíčkov" odporúčam piercing z prsníkov odstrániť, inak môže dráždenie bradaviek viesť k silnejším bolestiam. U operatívne zväčšených pŕs zvyčajne nedochádza k problémom s dojčením tak často, ako u pŕs zmenšovaných. Každopádne je potrebné toto konzultovať vopred s ošetrujúcim personálom na oddelení šestonedelia a dať pozor na časté prikladanie (hlavne v prvých dňoch), aby tzv. "spúšťací reflex" nebol príliš silný. Špecializované laktačné poradkyne sa v tejto problematike dobre vyznajú a môžu byť dobrou alternatívou pre porady k zdravotnej sestre / pôrodnej asistentke.

Záver

  • Dojčenie s piercingom a prsnými implantátmi je možné a zvyčajne prebieha bez problémov.
  • Piercing prsníkov musí byť vykonaný najneskôr 12-18 mesiacov pred plánovaným otehotnením, aby bol vpich v momente otehotnenia plne napravený.
  • Pri dojčení je potreba šperk odstrániť, aby ho novorodenec nezhltol, nedošlo k poraneniu alebo k infekcii.
  • Pri dojčení s prsnými implantátmi je predovšetkým zo začiatku veľmi dôležité pravidelné prikladanie dieťaťa k prsníku. Keďže prsné implantáty "zaberajú" v prsníku miesto, môže rýchlejšie nastupovať pocit napätia a tlaku.
  • Pri dojčení s piercingom alebo prsnými implantátmi je potreba veľmi dôkladne kontrolovať váhové prírastky bábätká, pretože vykonané zásahy môžu v ojedinelých prípadoch viesť k obmedzenej tvorbe mlieka.