Dieťa v bilingválnej rodine: Ako ho vychovávať?

Dieťa v bilingválnej rodine: Ako ho vychovávať?>

Počet detí, ktoré dokážu prirodzenou formou (bez drahých kurzov či špeciálnej, súkromnej škôlky) rozprávať už od útleho veku viac ako jedným jazykom, narastá. Nie je sa čo čudovať. Rovnako narastá počet zmiešaných partnerstiev či množstvo Slovákov, žijúcich v zahraničí.

Chaos s viacerými jazykmi?

V mnohých „jednofarebných“ rodinách si rodičia želajú, aby sa ich detičky začali učiť cudzí jazyk, najčastejšie angličtinu, tak skoro, ako sa len dá. Najlepšie ešte v brušku, že?

V iných rodinách je zas dieťatko prirodzene vychovávané rodičmi, z ktorých každý hovorí inou materinskou rečou. „Umelá“ výučba tak odpadá a nastáva dilema, či dieťatko nebude mať z viacerých jazykov v hlave zmätok. Ako jednotlivé jazyky rozlíši? Ako bude vedieť, s kým sa má akou rečou rozprávať? Čo ak matka rozpráva jedným jazykom, otec druhým, medzi sebou po anglicky a k tomu všetkému ešte žijú v krajine, v ktorej sa používa ďalší, štvrtý jazyk? No tak to už bude úplny chaos. Ako sa z toho všetkého teda „vysomáriť“?

Ukrátené či obdarené?

V minulosti panovali obavy, že bilingválne deti (ovládajú plynule dva jazyky približne na rovnakej úrovni) sú menej inteligentné. Nič z týchto dohád sa však nepotvrdilo. Mnoho odborníkov dnes dokonca tvrdí, že bilingválne deti dokážu lepšie riešiť úlohy, v ktorých sa nehľadá iba jedna správna odpoveď, ale všetky možné riešenia úlohy. Počúvaním dvoch jazykov sa totiž mozog vyvíja odlišným spôsobom.

Takisto majú bilingválne detičky lepšie priestorové vnímanie a analytické myslenie. Uvažujú flexibilnejšie. Takisto sa im otvárajú cesty ku ďalším jazykom. Tretí, či štvrtý jazyk sa im môže učiť ľahšie než detičkám, ktoré ovládajú iba jeden jazyk.

Jeden rodič, jeden jazyk

S predstavením viacerých jazykov začnite precízne a v predstihu. Hovorte s dieťatkom oboma (všetkými) jazykmi, ktoré chcete, aby sa naučilo. Obaja rodičia by však mali hovoriť s dieťaťom iba jedným jazykom. Napríklad mama iba po slovensky, otec iba po nemecky. Raz tak, raz tak, to môže dieťatko iba zmiasť. I keď v zmiešaných domácnostiach je občas komplikované to dodržať, posnažte sa dávať si pozor. Takisto nemixujte v jednej vete viac jazykov. Jasne ich oddeľujte. Ak si zo začiatku dieťatko bude oba jazyky pliesť dohromady, je to prirodzené. Od dvoch rokoch by sa však všetko malo postupne dávať do poriadku. Dieťatko začne vnímať rozdiely a jazyky oddeľovať. Riziko, že dieťa si nebude isté ani v jednom jazyku, neexistuje.

Častou praxou to pôjde

Ak to je čo i len trochu možné, stretávajte sa aj s ľuďmi, ktorí hovoria iba jedným z jazykov. Najlepšie na to poslúžia starí rodičia, súrodenci, kamarátky, tety a strýkovia. Neskôr sa môže jeden z jazykov stať dominantnejší a dieťatko ho bude preferovať. Je to prirodzené. Môže to byť ten jazyk, ktorý sa mu zdá jednoduchší. Najčastejšie je to ten, ktorý sa v jeho okolí používa najčastejšie. S druhým jazykom sa možno stretáva menej (iba doma), a tak ho začne považovať za menej dôležitý. Ak však chcete do popredia tlačiť aj druhý jazyk, ten, ktorý začal zaostávať, dívajte sa spoločne na rozprávky a filmy, počúvajte hudbu či rádio v tomto jazyku. Prax je najúčinnejším spôsobom, ako nevyjsť z formy. Ak jazyk krajiny, v ktorej sa práve nenachádza, bude používať menej a menej, rýchlo sa dokážu jeho čerstvé vedomosti zaprášiť a zapadnúť do sféry zabudnutia.