Sprievodca cestovným poistením: Čo ponúkajú slovenské poisťovne?

Sprievodca cestovným poistením: Čo ponúkajú slovenské poisťovne?>
Cestujete na dovolenku? Ak áno, pevne veríme, že máte veľa vecí, ktoré musíte vybaviť. A nemyslíme tým iba balenie vecí, zabezpečenie domova, polievanie kvetov či premýšlania, kto sa počas vašej neprítomnosti postará o vaše domáce zvieratká. V prvom rade myslíme na bezpečnosť vás a vašich ratolestí.

Odporúčanie, na ktoré by ste mali myslieť

Cestovné poistenie je predmetom činnosti najmä komerčných poisťovní. Činnosť Všeobecnej zdravotnej poisťovne je najmä verejné zdravotné poistenie, napriek tomu má pre svojich poistencov odporúčanie. "V každom prípade pri ceste do zahraničia odporúčame, aby každý poistenec mal so sebou Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Preukaz platí v členských štátoch EU, Európskeho hospodárskeho priestoru a vo Švajčiarsku a poistencom zabezpečí čerpanie potrebnej zdravotnej starostlivosti za rovnakých podmienok ako občanom v danej krajine," odporúča hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poistovne Ing. Viktória Vasilenková.  Zároveň dodáva, že s Európskym prezkazom zdravotného poistenia môžete navštíviť lekára, ktorý je napojený priamo na systém zdravotného poistenia v danej krajine, bez toho, aby ste sa predtým registrovali v poisťovni príslušnej krajiny. Podobne je na tom aj poistovňa Dôvera, ktorá poskytuje verejné zdravotné poistenie. Cestovné poistenie patrí medzi komerčné poistenia, ktoré neposkytuje.

Myslite na komplexné poistenie

Poisťovňa Union poskytuje aj komerčné poistenie a preto sa v prípade, že sa nechce spoliehať iba na Európsky preukaz zdravotného poistenia, môžete sa poistiť u nich. " Dôvodov je hneď niekoľko, najpodstatnejšie sú dva: európsky preukaz zdravotného poistenia klienta nechráni v každej situácii a pri úraze či chorobe by s vysokou pravdepodobnosťou musel doplácať za ošetrenie či lieky kvôli tomu, že zdravotná starostlivosť je poskytovaná len v rozsahu a podľa rovnakých kritérií, ako majú domáci poistenci a len v štátnom zdravotníckom zariadení. Preto je dobré mať so sebou cestovné poistenie," hovorí hovorkyňa Union poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová.  Okrem poistenia liečebných nákladov hovorkyňa odporúča v rámci cestovného poistenia aj poistenie batožiny, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, úrazové poistenie, poistenie storna objednanej služby či poistenie nákladov na technickú pomoc v prípade zachrannej akcie v horách. " Základom každého cestovného poistenia bez ohľadu na to, či ide o dieťa alebo dospelú osobu a ak ide o pobyt v zahraničí, je poistenie liečebných nákladov v zahraničí vrátane asistenčných služieb, ktoré je v rámci individuálneho cestovného poistenia kryté až do výšky skutočne vzniknutých nákladov, t.j. bez limitu a ktoré kryje náklady, ktoré je v zahraničí nutné zaplatiť za: ambulantné ošetrenie u lekára vrátane predpísaných liekov, hospitalizáciu, prepravu do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia a zo zdravotníckeho zariadenia späť do ubytovacieho zariadenia v prípade náhleho ochorenia a úrazu, spätnú prepravu do vlasti, ubytovanie spolucestujúcej blízkej osoby v zdravotníckom zariadení v prípade hospitalizácie dieťaťa vo veku do 6 rokov, prepravu telesných pozostatkov v prípade úmrtia poisteného do vlasti, v nutnom prípade ošetrenie zubov," dodáva hovorkyňa. 

Špecializovaný produkt pre deti

Medzi poisťovne, ktoré ponúkajú poistenie nie len pre rodičov, ale aj pre deti, patrí Alianz. Poisťovňa poskytuje štandardné cestovné poistenie, ktoré platí pre deti už od prvého dňa narodenia. Môžete si vybrať z troch geografických pásiem - Slovensko, Európa a Svet. Pri ceste do zahraničia poisťovňa odporúča dojednať aj liečebné náklady spolu s fixným balíkom, ktorý pokryje úraz, batožinu a zodpovednosť za škodu. " Pri cestovaní s deťmi treba rátať so zvýšenými rizikami, keďže veľmi malé deti majú slabšiu imunitu a nemajú vyvinutú prirodzenú termoreguláciu. Mali sme prípad, keď počas letu na Seychelly nastali náhle zdravotné komplikácie u malého bábätka a lietadlo muselo núdzovo pristáť. Niekoľko prípadov zdravotných komplikácií bábätiek sme riešili aj v horúcich prímorských krajinách ako Egypt či Tunisko, hovorí špecialistka externej komunikácie poistovne Alianz Helena Kanderková.  Súčasťou špecializovaného poistenia pre deti je aj úrazové poistenie, ktorého výška sa nemení pokým dieťa nedosiahne vek 25 a ani v prípade, že sa dieťa začne profesionálne venovať športu. "V rámci tohto poistenia je možné zvoliť si širokú škálu poistení pre prípad úrazu, choroby, invalidity pre dieťa a rodiča. Napríklad pripoistenie kritických chorôb dieťaťa, ktoré má chrániť dieťa a pomôcť rodičom zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na liečbu, lieky či rehabilitácie pre svoje dieťa v prípade jeho choroby," dodáva Helena Kanderková z poistovne Alianz. 

Poistite sa aj v tehotenstve

Mnohé mamičky si pred pôrodom chcú užiť slniečko, preto sa im letná dovolenka nevyhýba. Myslieť by ale mali na to, že štandardne sú kryté náklady na ošetrenie súvisiace s komplikáciami v tehotenstve len do 26. týždňa. Venujte preto svojmu cestovnému poisteniu zvýšenú pozornosť a poriadne si podmienky prejdite. Pre istotu. Podľa lekárov je najvhodnejší termín na dovolenku počas druhého trimestra. Vtedy je totiž tehotenstvo najstabilnejšie. Vo väčšine poisťovní pre úhradu všetkych nákladov na ošetrenie platí medzník 26. týždeň. Po tomto termíne si budúca mamička hradí akékoľvek ošetrenie súvisiace s graviditou sama.  „Táto výluka po 26.týždni sa však týka iba liečebných nákladov súvisiacich s komplikáciami v  tehotenstve. Samozrejme, všetky ostané ošetrenia či hospitalizácia v prípade úrazu či choroby sú normálne hradené z liečebných nákladov v rámci cestovného poistenia,“ vysvetľuje Beniaková z UNIQA poisťovne. „V prípade, že sa tehotná žena poistí online cez náš web alebo si uzatvorí poistenie v zmluvnej cestovnej kancelárii k zakúpenému zájazdu, poistenie platí počas celého tehotenstva, “ vysvetľuje produktová manažérka poisťovne Libuša Beniaková. Cestovné poistenie ale má svoje obmedzenia. Neplatí na preventívne prehliadky, ktoré musíte absolvovaťdoma. „Laboratórne a ultrazvukovú vyšetrenia na zistenie tehotenstva, preventívne prehliadky a pravidelné kontrolné vyšetrenia, náklady spojené so zámerným ukončením tehotenstva, ošetrenia súvisiace s rizikovým tehotenstvom bez súhlasu lekára pred cestou ako aj samotný pôrod sú vo výlukách a nie sú poistením kryté,“  hovorí Beniaková Preto by ste dovolenku mali plánovať mimo naplánovaných prehliadok a nespoliehať sa na to, že tieto prehliadky absolvujete mimo ordinácie svojho lekára. Cestu do zahraničia zvážte aj v záverečnom štádiu tehotenstva, pretože ak začnete rodiť nečakane, potrebujete dôkladnú zdravotnú starostlivosť. Nemusíte sa báť, že by vás v žiadnom letovisku neošetrili, pokiaľ máte Európsky preukaz zdravotného poistenia. Ten garantuje rovnakú zdravotnú starostlivosť v rovnakom rozsahu ako doma. "Aj keď náklady na pôrod v zahraničí komerčné cestovné poistenie nekryje, v krajinách EÚ pomôže práve EPZP, na základe ktorého pôrod v členskom štáte EÚ uhradí slovenská zdravotná poisťovňa do výšky ceny pôrodu na Slovensku," dodáva manažérka poisťovne.  Storno iba v prípade komplikácií Storno zájazdu môže prísť, nikdy neviete, čo sa môže stať ešte predtým, ako vycestujete. Dajte si ale pozor na to, aké sú podmienky storna. „Ak má žena zaplatenú dovolenku, nastanú vážne komplikácie a cestu chce zrušiť, poisťovňa potrebuje potvrdenie od lekára, že nemôže vycestovať. V takomto prípade náklady za zrušenú dovolenku preplatíme. Storno zájazdu sa ale netýka prípadu, ak žena v čase zakúpenia zájazdu má známe tehotenstvo a následne pre komplikácie v tehotenstve chce zakúpenú cestu zrušiť, “ uzatvára Beniaková. Najčastejšie príčiny poistných udalostí  "Podľa našich štatistík tvoria  najčastejšie poistné udalosti detí z cestovného poistenia liečebné náklady súvisiace s gastroenterologickými  zdravotnými problémami, ďalej je to úpal, ochorenia dýchacích ciest, kožné alergické reakcie a úrazy. V Európe sa stretávame často s úrazmi, ktoré vznikajú pri bazénoch a šmykľavkách – ide o zlomeniny či podvrtnutia. V Chorvátsku bývajú časté ošetrenia kvôli šliapnutiu na ježka. V Egypte evidujeme najčastejšie hnačky, ktoré často končia pobytom malého pacienta v nemocnici na infúziách. Pri dlhých cestách, napr. do USA ide o problémy, ktoré súvisia s dlhým letom. Zvlášť pri veľmi malých deťoch preto treba byť veľmi opatrný a dlhú cestu lietadlom dôkladne zvážiť," dodáva PR špecialistka poistovne Uniqa Mgr. Beáta Lipšicová.