Vyvolanie pôrodu a prenášanie

Vyvolanie pôrodu a prenášanie>
Potermínová gravidita, čiže prenášanie, je jedným z najčastejších dôvodov vyvolávaného pôrodu. Prenášanie môže niesť určité riziká pre plod aj pre matku, ale ani samotné vyvolávanie pôrodu nie je celkom bez rizika.

Kedy je prenášanie nebezpečné

Normálne tehotenstvo trvá približne 38 až 42 týždňov. O potermínovej gravidite hovoríme v prípade, že je tehotenstvo staršie ako 42 týždňov. Práve vtedy začína placenta, ktorá vyživuje bábätko v maternici, rýchlo starnúť. Placenta je orgán, ktorý má svoju obmedzenú životnosť, a ak prestáva plniť svoju funkciu, môže to ohroziť plod. Na tom, že je potermínové tehotenstvo už rizikové a je vhodné ho čo najskôr ukončiť pôrodom, sa zhoduje väčšina odborníkov. Nejednoznačne sa ale lekári stavajú k obdobiu medzi 40. a 42. týždňom tehotenstva, niekedy označovanému ako predĺžené tehotenstvo. Mnoho z nich sa prikláňa k aktívnemu prístupu, teda k vyvolaniu pôrodu pri tehotenstve, ktoré prekročí stanovený deň termínu pôrodu. Iní volia skôr vyčkávací prístup, nastávajúcu mamičku starostlivo sledujú a monitorujú zdravie plodu i funkciu placenty. Bežnou praxou je pristupovať k vyvolaniu pôrodu najneskôr na začiatku štyridsiateho druhého týždňa tehotenstva, tak aby dĺžka tehotenstva neprekročila ukončený 42. týždeň.

Ďalšie dôvody pre vyvolanie pôrodu

  • predčasný odtok plodovej vody na konci tehotenstva, kedy sa do 12-24 hodín samovoľne nerozvinie činnosť maternice, inak hrozí dieťaťu infekcia
  • rizikový zdravotný stav matky
  • podozrenie na poškodenie plodu
  • preeklampsia - vysoký krvný tlak u tehotnej ženy
  • cukrovka u tehotnej - veľký plod
  • obličkové ochorenie tehotnej ženy
  • odumretie plodu v skoršom štádiu tehotenstva
  • umelé ukončenie tehotenstva z genetických alebo zdravotných dôvodov

Ako vyvolanie pôrodu prebieha?

Ak ešte pôrodné cesty nie sú zrelé na pôrod, je nutné na samotné vyvolávanie pôrodu (indukciu) pripraviť ženu pomocou tzv. preindukcie. Jednou z metód môže byť manuálne odlúpnutie dolnej časti vaku blán, teda Hamiltonov hmat. Tiež je možné pristúpiť k zavedeniu tyčinky do krčka maternice, ktorá vlastne mechanicky roztvára pôrodný kanál a zároveň vyvoláva produkciu hormónov prostaglandínov, ktoré ovplyvňujú sťahy maternice. K preindukcii možno použiť aj vaginálne tablety napomáhajúce dozrievaniu maternicového hrdla. Samotné vyvolávanie pôrodu, teda vyvolanie maternicových kontrakcií, je možné dosiahnuť buď mechanickými metódami, ako je pretrhnutie vaku blán, podávanie oxytocínu či prostaglandínov.

Aké sú riziká?

Vyvolávanie pôrodu je zásah do prirodzených procesov tela. Plod, ktorý nie je na nástup pôrodných kontrakcií ešte pripravený, sa môže vinou indukcií dostať do tiesne. Pôrodné sťahy umocnené liekmi či vonkajšími zásahmi do pôrodu môžu mať iný priebeh, charakter a predovšetkým intenzitu než kontrakcie prirodzené. Môže to viesť k tomu, že sa bábätko v maternici dostane do polohy nepriaznivej pre pôrod. To potom zase vyvoláva nutnosť ďalších zásahov do pôrodu, ako napríklad kliešte alebo ukončenie pôrodu cisárskym rezom. Vyvolávaný pôrod je spojený napríklad aj s rizikom dystokie ramienok (plod sa zasekne ramenami pod lonovou kosťou a nemôže von). Umelo vyvolané kontrakcie sú tiež pre mamičku často spojené s vyššou bolestivosťou. Ak je pôrod vyvolávaný len z dôvodu prekročenia vypočítaného termínu pôrodu, môže dôjsť k situácii, že dieťa na pôrod ešte nie je zrelé. Nie vždy sa podarí termín vypočítať správne, napríklad preto, že žena ovulovala inokedy ako v polovici cyklu. Alebo bábätko jednoducho potrebuje o niečo viac času na dozretie, než mu určujú tabuľky. V takom prípade je dieťa ohrozené napríklad novorodeneckou žltačkou, sťaženou adaptáciou, neurologickými problémami a inými problémami, ktoré sa týkajú detí narodených predčasne.

Prínosy musia vždy prevažovať nad rizikami

Sú prípady, keď má vyvolávanie pôrodu svoje opodstatnenie, najmä vtedy, keď už sa plodu nedarí a starnúca placenta ho dostatočne nevyživuje. Ak je však bábätko v poriadku a jeho stav to priamo nevyžaduje, netreba sa snažiť ponáhľať sa s jeho narodením len preto, že sa dĺžka tehotenstva nezmestí do tabuliek. Niekedy stačí len ženu viac sledovať, vyčkávať a zvyšok ponechať na prírode. Každá intervencia do pôrodu na seba nabaľuje ďalšie zásahy a to všetko môže vystaviť dieťa aj matku väčšiemu nebezpečenstvu ako len samotný fakt, že k pôrodu nedošlo na vypočítaný termín pôrodu. Pri vyvolávaní pôrodu rovnako ako pri ďalších zásahoch do pôrodu vždy platí, že by jeho prínosy mali jednoznačne prevážiť nad rizikami. Všetci sa životom pohybujeme inou rýchlosťou. Rovnako tak niektoré deti sa na svet ponáhľajú a iné trochu otáľajú. Ak k tomu nie je žiadny závažný zdravotný dôvod, mali by naše deti mať už od začiatku možnosť zvoliť si svoje osobné tempo - pri príchode na svet aj v živote.