Kofeín v tehotenstve - máte si dávať pozor?

Kofeín v tehotenstve - máte si dávať pozor?>
Je konzumácia kofeínu počas tehotenstva škodlivá? Túto otázku si kladú mnohé nastávajúce matky a tiež vedci sa touto témou zaoberajú. Škandinávska štúdia preukázala, že alkaloid obsiahnutý v káve i iných rastlinách má vplyv na hmotnosť plodu a môže oddialiť pôrod. Oproti tomu však WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) doteraz uvádza, že ak sa denný príjem kofeínu pohybuje v rozmedzí 200-300 miligramov, je neškodný.

Plod nedokáže kofeín odbúrať

Kofeín (rovnako ako napríklad kyslík a ďalšie látky) prechádza cez placentu do tela plodu, ktorému však chýbajú potrebné enzýmy, pomocou ktorých by mohol stimulujúce látky rozložiť. Kofeín sa následne hromadí v jeho mozgovom tkanive a okrem toho je narušené aj prekrvenie placenty. Príčinou je pôsobenie kofeínu, navýšenie hladiny adrenalínu a cyklického monofosfátu. Do akej miery toto ovplyvňuje vývoj plodu, mala preukázať škandinávska štúdia.

Škandinávska štúdia

Štúdie sa zúčastnilo takmer 60.000 tehotných žien. Analýza ukázala: príjem kofeínu v rozmedzí 200 až 300 mg denne zvyšuje pravdepodobnosť, že dieťa bude mať pri narodení relatívne nízku hmotnosť. Pri príjme 100 mg kofeínu denne meškal pôrod o veľa hodín. Ak jedna šálka kávy obsahuje priemerne 80 až 85 miligramov kofeínu, potom teda viac než jedna šálka kávy denne ovplyvňuje čas narodenia dieťaťa. Dve až tri šálky denne môžu mať negatívny vplyv na pôrodnú váhu. Riziko potratu alebo predčasného pôrodu však v súvislosti s konzumáciou kofeínu preukázané nebolo. Čaj a iné nápoje tiež obsahujú kofeín. Avšak podľa výsledkov štúdie sú ich účinky menšie. Nie je preto celkom jasné, či má na rast plodu a dobu pôrodu vplyv alkaloid obsiahnutý v káve, alebo či ide o účinok ďalších zložiek.

Káva v porovnaní s inými kofeínovým nápojmi

  Zatiaľ čo pri konzumácii 100 mg kofeínu v káve môže byť pôrod oneskorený až o osem hodín, pri príjme zodpovedajúceho množstva čaju a iných kofeínových nápojov sa doba tehotenstva predlžuje len o päť hodín. Škandinávski vedci sa preto domnievajú, že v káve sú pravdepodobne aj ďalšie zložky, ktoré toto ovplyvňujú. Napríklad v priebehu praženia kávových zŕn vznikajú melanoidiny s antimikrobiálnym a antioxidačným účinkom. Aj tie by mohli mať vplyv na vývoj dieťaťa a dobu trvania tehotenstva. Tiež nie je jasné, ako veľmi prichádzajú kávovníky do kontaktu s chemikáliami: v prípade, že sú rastliny ošetrované nervovými jedmi s obsahom ťažkých kovov, môžu byť tieto látky následne uložené aj v kávových zrnách.

Odporúčania WHO

Svetová zdravotnícka organizácia a "Nemecká Spoločnosť pre Výživu" (Deutsche Gesellschaft für Ernährung) odporúčajú tehotným ženám konzumovať za deň maximálne tri šálky kávy s obsahom kofeínu - toto zodpovedá príjmu asi 300 mg kofeínu. V Nórsku a USA leží odporúčaná horná hranica ešte nižšie - 200 mg za deň. WHO je tiež toho názoru, že kofeín uložený v mozgovom tkanive je zodpovedný za nízku pôrodnú váhu. Nepredpokladá však, že by pri konzumácii kofeínu v množstve, ktoré bolo označené ako "neškodné", malo dochádzať k ďalším zdravotným rizikám. Škandinávski výskumníci zastávajú ale iný názor.

Nízka pôrodná váha môže poškodiť zdravie dieťaťa

Škandinávska štúdia preukázala, že už šálka a pol kofeínovej kávy denne môže znížiť očakávanú pôrodnú hmotnosť 3600 gramov o 21 až 28 gramov. To sa môže zdať na prvý pohľad neškodné. Avšak počas inej štúdie sa zistilo, že u novorodencov s nižšou pôrodnou hmotnosťou sa zvyšuje riziko zdravotných problémov v priebehu detstva. Vedci preto odporúčajú, aby sa ženy počas tehotenstva zdržali konzumácie kofeínových nápojov alebo ju aspoň výrazne obmedzili. K tomuto odporúčaniu sa pripojili aj britskí vedci na základe štúdií, ktoré boli vykonané medzi rokom 2003 a 2006.

Kritici spochybňujú výsledky štúdie

Niektorí lekári však škaninávsku štúdiu kritizujú. Poukazujú na to, že samotný zber dát - týkajúci sa konzumácie kofeínu počas tehotenstva - nemá plnú výpovednú hodnotu. Zastávajú názor, že by bolo potrebné zohľadniť aj celkové stravovanie, životný štýl a telesnú konštitúciu budúcej matky, lebo aj toto môže mať vplyv na priebeh tehotenstva a vývoj plodu. Je tiež možné, že za nízku pôrodnú váhu nemusí byť zodpovedný samotný kofeín. Vplyv môže mať aj váhový prírastok budúcej matky, s ktorým sa spája stúpajúca hladina glukózy v krvi, čo vedie k zníženiu príjmu potravy plodu. Vzhľadom na to, že hladina glukózy ovplyvňuje aj placentu, mohla by táto zvýšená hodnota tiež ovplyvniť príjem potravy u nenarodeného dieťaťa a tým pádom viesť k k menšiemu rastu.

Účinok kofeínu v tehotenstve:

• usadzuje sa v mozgovom tkanive • negatívne ovplyvňuje prekrvenie placenty • je možné, že odďaľuje pôrod • môže negatívne ovplyvňuovať pôrodnú váhu • pravdepodobne nie je príčinou potratov alebo predčasných pôrodov