Recenzia - teplomer NUK 2v1

Recenzia - teplomer NUK 2v1>
V tomto počasí nie je od veci prekontrolovať obsah domácej lekárničky. Máte ten správny teplomer? Možno vám táto recenzia pomôže s výberom. Čítajte ďalej a dozviete sa, aký je digitálny infračervený teplomer NUK 2 v 1, ktorý vie merať v ušku, na čele, ale dokonca aj teplotu jedla či potravín. V krabičke nájdete okrem teplomeru NUK a návodu na použitie aj stojan. Ten sa ukázal ako veľmi praktický. Samotný dizajn teplomeru je veľmi príjemný. Nie je zbytočne veľký, ani nie príliš malý, padne do dlane. Je zaoblený, farebne neutrálny. Teplomer je napájaný lítiovou batériou, ktorá je súčasťou balenia. LCD displej je dostatočne veľký, čísla sa čítajú bez ťažkostí. Merací nadstavec do uška je opatrený krytkou, udržujúcou nadstavec v čistote. Pre prvotné sprevádzkovanie je nutné odtrhnúť fóliu z batérie, pričom zaznie zvukový signál, tým je teplomer pripravený na použitie. Na displeji sa objaví ikona stupňa nabitia batérie, posledná nameraná teplota, symbol Lo, ktorý udáva, že teplomer je pripravený na meranie a za ním hodnota nameraných čísiel, teda °C. Dole potom spôsob merania, teda ikona ucha alebo tváre. Stíšeniu teplomera sa budem ešte venovať. Pre samotné meranie telesnej teploty je možné použiť dva spôsoby odčítania. Prvým z nich je meranie teploty v ušku.

Meranie teploty v ušku

Na displeji sa po zapnutí zobrazuje ikona ucha. Táto ikona sa automaticky objaví pri každom ďalšom zapnutí prístroja, bez ohľadu na to, akým spôsobom bola teplota meraná pred vypnutím prístroja. Po zapnutí, ktoré je sprevádzané dvojitým pípnutím, zložíme krytku meradla, stlačíme tlačidlo "scan" (teplomer opäť zapípa), objaví sa ikona merania, poprípade nabehne symbol presýpacích hodín, než sa teplomer úplne pripraví na meranie. Potom vložíme teplomer do ucha a opäť stlačíme tlačidlo "scan". Teplomer zmeria teplotu a ihneď sa rozsvieti svetlo na meracom nadstavci, indikujúce telesnú teplotu. Pod 37°C zelené svetlo, nad 37°C červené. Zmeranie teploty opäť teplomer oznámi zvukovým signálom. Nameraná hodnota sa automaticky uloží.

Meranie teploty na spánku

Pre meranie na spánku je potrebné zmeniť ikonu na displeji teplomera. To nastavíme tak, že súčasne stlačíme tlačidlo ON a SCAN. Tým je teplomer pripravený na meranie na spánku a ďalej pokračujeme rovnakým postupom ako pri meraní v uchu. Všetky úkony sú sprevádzané zvukom, ktorý je jemný, nerušivý, avšak dobre počuteľný.

Meranie vody / jedla

Ďalšími funkciami prístroja sú meranie teploty vody a jedla. Teplomer tiež meria izbovú teplotu - pri neaktivite sa prístroj automaticky sám prepne do tohto módu. Namerané hodnoty si môžeme pripomenúť krátkym stlačením tlačidla ON / OFF. Pri dlhšom stlačení tohto tlačidla docielime vypnutie zvuku prístroja, po ktorom sa na displeji objaví patričná ikona. Tým istým spôsobom zvuk opäť zapneme. Ako je spomenuté vyššie, ak nie je prístroj vypnutý úplne, meria izbovú teplotu. Ak chceme teplomer použiť opäť na meranie v ušku alebo na spánku, je nutné krátko stlačiť tlačidlo ON, čím uvedieme teplomer opäť do funkcie merania telesnej teploty. Teplomer úplne vypneme dlhým držaním tlačidla ON / OFF, až kým sa na displeji nezobrazí nápis OFF. Teplomer NUK 2v1 meria teplotu rýchlo, presne a jemne. Zakúpiť si ho môžete TU.