Vývoj detského zraku - ako ho nepodceniť?

Vývoj detského zraku - ako ho nepodceniť?>
Viete, prečo by ste mali vyšetrovať zrak aj u novorodencov a malých detí? Čo by dieťa malo v určitých mesiacoch vidieť a aké sú varovné príznaky toho, že so zrakom niečo nie je v poriadku? "Moje dieťa predsa vidí dobre... Alebo nie?" "Moje dieťa vidí skvele, sleduje lietadlo na oblohe" - Nemusí to byť pravda, dieťa môže sledovať len jedným alebo dominantným okom a druhé môže byť zabudnuté, čo odhalí očné vyšetrenie. "Dieťa sleduje televíziu v dobrej vzdialenosti, pri kreslení nepribližuje hlavu k ploche, takže vidí dobre" - Dieťa v ranom veku vie doostriť niekoľko dioptrií, vada nemusí byť teda hneď odhalená. "Môjmu synovi namerali 2 dioptrie, to sa starobou zlepší" - Ak sú dioptrie plusové, tj. +2, je možné, že sa časom upravia na nulu; ak sú dioptrie mínusové, tj. -2, budú sa pravdepodobne vekom zvyšovať "Pôjdeme k očnému lekárovi, až bude dieťa staršie a bude vedieť pomenovať obrázky" - Existujú testy, ktoré odhalia zrakovú vadu aj u dieťaťa v preverbálnom období, očný lekár tiež môže namerať dioptrie prístrojom, vďaka ktorému nepotrebuje verbálnu spoluprácu dieťaťa, je teda zbytočné očné vyšetrenie odkladať.

Prečo vyšetrovať zrak novorodencov a malých detí?

Málokto si uvedomuje, že novorodenec nevidí rovnako ako dospelý človek. Videnie sa vyvíja na základe zrakových podnetov, ktoré dieťa prijíma od okamihu, keď prvýkrát po pôrode otvorí oči. Ku správnemu vývoju videnia je potrebné jednak zdravé oko ako orgán, ktorým podnety prichádzajú, jednak funkčný zrakový nerv, ktorý ich vedie do mozgu, a nakoniec správny spôsob spracovania týchto podnetov mozgom - zrakové funkcie a zručnosti. Dobre vidieť ešte neznamená kvalitne zrakovo vnímať. Zrak má úplne zásadný význam pre zdarný psychomotorický vývoj dieťaťa. Dieťa, ktorému zrakový vnem prináša nejasné, nepresné, neúplné informácie, často prestane zvyšky svojho zraku využívať a sústredí sa iba na kompenzačné využitie ostatných zmyslov, najmä sluchu a hmatu. Je preto veľmi dôležité objaviť zrakovú vadu včas.

Čo vidí dieťa po narodení?

 • Reaguje na kontrastné objekty vo svojom najbližšom okolí
 • Reaguje na pohyb, zmenu
 • Preferuje kontrastné čierno-biele vzory
 • Zaujíma sa o tváre
 • Postupne sa začína zaujímať o farebné objekty, 3D predmety vo svojom okolí

Čo by malo dieťa vidieť z hľadiska vývoja?

6 týždňov: Sleduje svetelný zdroj a zafixuje ho. Zasmeje sa, keď vidí tvár mamičky. Vidí predmety vo vzdialenosti až 50 cm. Pomaly začína koordinácia oko-ruka. 3 mesiace: Monitoruje a zafixuje predmet, ktorý sa mu pomaly pohybuje pred očami. Pri zaostrovaní na predmet stočí obe oči dovnútra. 6 mesiacov: Bezpečne siaha po hračkách. 1-2 roky: Spozná jednoduché obrázky.

Varovné príznaky toho, že dieťa možno nevidí dobre:

 • blúdivé alebo osobitné pohyby očí, zášklby očí
 • dieťa si často škrabe alebo tlačí oči
 • trvalé a výrazné stočenie jedného alebo oboch očí (zvonka, dovnútra, hore alebo dole)
 • dieťa sa výrazne bráni zakrytia jedného oka
 • dieťa nereaguje na ponúkané predmety ani na svetelné podnety (nezafixuje hračku, respektíve sa na ňu uprene nepozrie)
 • dieťa dlhodobo nejaví záujem o obrázky alebo cielenú činnosť či hru, zameranú na jemnú motoriku
 • zvláštny vzhľad očí (sklenené oči, zakalené, zašednuté dúhovky, osobitný pohľad)
Je potrebné zdôrazniť, že niekedy ani tieto príklady nestačia na odhalenie zrakovej vady alebo poruchy zrakového vnímania. Najdôležitejšie je včasné vyšetrenie u detského oftalmológa. Dá sa vyšetriť každé dieťa - len je potrebné zvoliť správne metódy a postupy. Vyšetriť je možné aj dieťa v preverbálnom období - nie je potrebné čakať, až vyrastie a začne sa zrozumiteľne vyjadrovať. Tip - vyšetrenie detského zraku - čo vás čaká?