Du jú spík ingliš, bejbi?

Du jú spík ingliš, bejbi?>

Aj vy to určite dobre poznáte. Kamarátkin syn navštevuje anglickú škôlku, sestra žije s rodinou v Španielsku a ich deti hovoria slovensky, španielsky aj anglicky. Tehotná susedka už teraz uvažuje, že bude svoje dieťatko vychovávať dvojjazyčne. A tak sa sama pýtate – nie či, ale kedy a ako je najlepšie s dieťatkom začať „spíkovať“?

Čím skôr, tým lepšie... (Takže – najlepšie už v tehotenstve)

Čím skôr, tým lepšie - toto pravidlo platí pri výučbe cudzích jazykov rovnako, ako aj pri plávaní, lyžovaní, či bicyklovaní. Niektorí odborníci zastávajú tento názor doslova. Odporúčajú mamičkám púšťať hudbu s anglickými (či inými, cudzojazyčnými) textami už v brušku alebo sa dieťatku v brušku takto prihovárať.

Od kolísky až po...

Už od prvých mesiacov života a skôr, než sú schopné samy rozprávať, bábätka nasávajú zvuky, melódiu, rytmus, štruktúru a intonáciu jazyka. A to nielen materského. Detičky v tomto veku ešte nevedia rozoznať, či ide o ich rodný alebo cudzí jazyk. Aby ste ale dosiahli úspech, je potrebné nasávať tento jazyk rovnako, ako materinský – s ľahkosťou a bez stresu.

Od 0 do 3 rokov to ide najľahšie

Deťom od narodenia do 3 rokov sa podľa múdrych vedcov ukladajú všetky jazykové vnemy na tie isté mozgové dráhy. Do 6 rokov sú detičky najpozornejšie. Bolo by škoda tento fakt nevyužiť. Preto je najideálnejším časom, kedy začať dieťatko učiť druhý jazyk, obdobie, keď ho začínate učiť ten materinský. Slová, pojmy ani vety mu nemusíte prekladať do slovenčiny. Nechajte svojmu dieťatku zažiť ich priamo v cudzom jazyku, a tak sa ich aj naučiť. Možno na vaše výzvy nezareaguje ihneď (rovnako ako v rodnom jazyku), ale ak sa svojho drobčeka vo vhodnom čase opýtate, kde na obrázku je to a ono zvieratko, odpovie vám správne. Aj keď sa vám, ako rodičom, môže zdať, že dieťatko nepochytilo zatiaľ veľa termínov, už v tomto období sa má výbornú tendenciu naučiť základné frázy a rytmiku reči.Du jú spík ingliš, bejbi?

Výuka hrou zaberá

Výuka formou klasického učenia v tomto veku ešte nie je tou najvhodnejšou alternatívou. Na školu predsa len ešte majú čas a až ten čas príde, detičky si školy užijú až až. Učenie sa veselých pesničiek, rôznych rýmovačiek či porekadiel však už znie lepšie. To všetko doplnené o zaujímavé pohybové aktivity, tanec či divadlo a postupné nabaľovanie slovnej zásoby. Ak svojmu dieťatku takouto formou predstavíte ďalší, nielen materinský jazyk, ešte pred ukončením 1. roku života, zvýšite mu tým šancu na efektívny začiatok aktívneho učenia sa cudzieho jazyka. Novú reč si tak bude osvojovať nenásilne a prirodzene.

Cudzí jazyk náš každodenný

Okrem platených kurzov môžete dieťatko vystavovať cudziemu jazyku aj sami doma, a to najideálnejšie každodenne. Samozrejme v tomto prípade by ste mali daný cudzí jazyk ovládať na veľmi vysokej úrovni. Zjednodušené to majú dvojjazyčné rodiny, kde sa môže jednoducho jeden rodič rozprávať s dieťatkom jednou, a druhý druhou rečou. Áno, klasická a najjednoduchšia forma je: rozprávať, rozprávať, rozprávať. Okrem toho s dieťatkom, skúste pozerať jednoduché rozprávky v telke alebo čítať mu knižku v angličtine (tzv. pasívny náčuv). Existujú tiež rozličné hry na tabletoch, interaktívne učebnice či zábavno-náučné online portály. Alebo objavte čaro interaktívnych hračiek, ktoré sú už tiež koncipované na výučbu cudzieho jazyka.

Zmätok v bilingválnej rodine?

Vo viacjazyčnej rodine má dieťatko to šťastie, že sa ku nemu dostáva viacero jazykov tou najnenásilnejšou cestou. Žiadne – „teraz máme hodinu anglického jazyka“ – tu nemá priestor. Jednoducho, ak je váš partner jednej a vy druhej národnosti a medzi sebou sa ešte ku tomu dorozumievate univerzálnou angličtinou, je to spôsob aj forma prežitia. Nebude však mať z toho váš drobček miš-maš? Zatiaľ sa ani tomu najmúdrejšiemu z vedcov nepodarilo dokázať, že by osvojovanie dvoch alebo viacerých jazykov prinášalo rečové poruchy alebo oneskorený či narušený vývin reči. Aj keď dvojjazyčné dieťatko môže začať hovoriť o čosi neskôr, tieto vývinové medzery sú stále v „norme“ a nevymykajú sa normálu. Ak dieťatko spoznáva oba jazyky v rovnakom čase, dočasne sa mu môže slovná zásoba aj gramatika miešať. Vekom sa však všetko vyvinie správne. Vďaka dvom či viacerým jazykom vaše dieťatko nebude inteligentnejšie, avšak môže mu to zabezpečiť lepšie výsledky v škole. Trénuje si predsa vlastnú kreativitu, myslenie a dokáže šikovnejšie narábať so slovami vďaka bohatej slovnej zásobe.