Detské priateľstvo - prečo je také dôležité?

Detské priateľstvo - prečo je také dôležité?>
Detské priateľstvo vzniká rýchlo, ale rovnako rýchlo môže aj skončiť. Čím sme starší, tým pre nás potom priateľstvo získava väčšiu hodnotu. Veľmi dôležité je ale aj v nízkom veku. Napadlo vás niekedy prečo?

Význam detského priateľstva

Nie každý kontakt s rovesníkmi vedie k priateľstvu. Dokonca aj malé dieťa sa už vie rozhodnúť, či je mu daný človek sympatický alebo nie. Pred vstupom do materskej školy budú vystavení "zoznamovaniu", ale komunikačné a sociálne zručnosti dieťa zatiaľ dostatočne vyvinuté nemá. Malé deti sa totiž hrajú skôr vedľa seba, než spolu. V tomto nízkom veku priateľstvo vzniká rovnako rýchlo ako zaniká. Menia sa záujmy, vyskytujú sa drobné spory a malé krivdy - napríklad keď kamarát nemá čas alebo sa radšej hrá s iným dieťaťom. Najlepší priateľ môže byť zajtra tým najväčším nepriateľom a opačne. Dieťa sa učí obhajovať svoju pozíciu a zároveň prijímať ostatných. Učí sa komunikovať a vysporiadavať sa s rozdielmi. Interakciou s okolím zdokonaľuje svoje sociálne zručnosti. Postupom času si dieťa priateľstvo stále viac uvedomuje a jeho ukončenie vníma veľmi intenzívne. Začína inklinovať k rovnakému pohlaviu. Stále sa ale okruh priateľov môže často meniť. Výnimka však potvrdzuje pravidlo, a tak sa môžeme stretnúť aj s ľuďmi, ktorí sa poznajú od škôlky a schádzajú sa dodnes. S príchodom základnej školy sa vzťahy medzi kamarátmi menia. Výhodou je úzky kontakt s deťmi, ktoré môžu mať rovnaké záujmy. Stávajú sa z nich spojenci, v škole sa učia spolupracovať a začínajú sa vzájomne zverovať. Priateľstvo znamená súdržnosť a to prospieva sociálnemu rozvoju, komunikačným zručnostiam a sebavedomiu.

Nechajte dieťaťu možnosť voľby

Je dôležité, aby si dieťa vyberalo svojich priateľov samo, podľa vlastných skúseností a priorít. Sú deti, ktoré vedľa seba majú radšej kamaráta rovnakej povahy alebo naopak niekoho povahovo dominantnějšieho, prípadne svoj úplný opak. Skúste sa vžiť do pozície vášho dieťaťa: Čo ho láka na druhom dieťati? Možno, že má vlastnosti či zručnosti, ktoré sú u vášho dieťaťa menej výrazné. Čo sa môže vaše dieťa naučiť od ostatných a naopak? Rozvoj sociálnych a komunikačných zručností prostredníctvom detských priateľstiev nie je len o tom naučiť sa pracovať s ostatnými. Umožňuje dieťaťu tiež objaviť samo seba a naučiť sa vyjadriť svoju vlastnú osobnosť.

A čo kamarátovi rodičia?

Môže sa stať, že sa snažíte "prijať" nového kamaráta vášho dieťaťa, ale nebudú sa vám páčiť jeho rodičia. Môže sa napríklad zdať, že sú na svoje dieťa príliš prísni alebo naopak. Skúste však byť tolerantní. Pokúste sa s rodičmi zísť a dohodnite si spoločné pravidlá pre návštevy a zaobchádzanie s vaším dieťaťom. Atmosféra sa uvoľní, vy budete pokojnejší a vaše dieťa spokojné.

Od kamarátov po skutočné priateľstvo

Od základnej školy sa začne do popredia dostávať skôr kvalita vzťahu, ako kvantita. Dieťa pomaly ale isto začne uprednostňovať jedného či dvoch kamarátov, s ktorými sa bude cítiť najlepšie a bude k nim mať skutočne blízko. Postupne sa jeho nároky začnú zvyšovať a deti sa budú musieť naučiť vysporiadať s osobnými konfliktami. To môže priateľstvo buď ukončiť alebo dieťaťu poskytne možnosť jeho prehĺbenia. Naučia sa vzájomnému porozumeniu, dôvere a schopnosti kompromisu. Nie vždy vydrží priateľstvo po celý život. V dospelosti sa ale vaše dieťa naučí priateľstvo prehlbovať a starať sa o neho. Naučí sa, aký dôležitý je úzky vzťah a pomôže jeho emocionálnej stabilite. Takéto priateľstvo potom vydrží aj cez rozdielne záujmy alebo veľkú vzdialenosť.