Medzinárodný deň rodiny: Čo je na svete dôležitejšie?

Medzinárodný deň rodiny: Čo je na svete dôležitejšie?>
Niekedy možno svoju rodinu berieme až príliš samozrejme a neuvedomujeme si, že veľa ľudí nemá to šťastie ako my a nemôžu žiť so svojimi najbližšími. Ak v dnešnej uponáhľanej dobe nemáte mnohokrát dostatok času zastaviť sa a vychutnať si úžasnú výsadu milovať a byť milovaní, urobte to aspoň dnes. Dôvodom, prečo tento deň slávime, bola snaha zdôrazniť význam funkcie rodiny v modernom svete plnom techniky a najrôznejších vymožeností. Dnešný dátum je okrem oslavy rodiny vnímaný tiež ako apel na udržanie tohto modelu a zdôraznenie jej nenahraditeľnosti a krehkosti.

Zmenili sme sa

Je to tak. Súčasná rodina je od tej predchádzajúcej v mnohom odlišná. Postup doby, vývoj a modernizácia sa na jej významnej premene podpísali. Iste si všímate, že sa počty členov v domácnostiach znižujú a čoraz viac žien je zamestnaných. Niektoré dokonca neprestávajú pracovať ani na materskej dovolenke. Zrýchľuje sa tempo našich životov a materstvo sa pod vplyvom zaistenie budúcej rodiny a budovaniamezinarodni den rodiny kariéry odsúva na vedľajšiu koľaj. Všetko toto vedie k oslabovaniu tradičnej rodiny, ktorá má zabezpečiť podporu a láskyplnú starostlivosť deťom ale aj jej ostatným členom.

Urobme niečo inak

Máte pocit, že je všetko v poriadku? Ak nie, skúste sa nad tým aspoň dnes zamyslieť a pokúsiť sa spolu s nami ten súčasný uponáhľaný trend zvrátiť a navrátiť rodine jej postupne upadajúcu dôležitosť. Venujte viac času starostlivosti o duševné zdravie našich blízkych, než o ich materiálne potreby. Radšej sa s deťmi a partnermi porozprávajte, stretávajte sa aj so širšou rodinou a rozprávajte sa. Vštepujte svojim deťom, že rodinu tvorí otec, mama a ich potomkovia a že všetky problémy a starosti sa dajú riešiť, len spolu ľudia musia hovoriť a navzájom sa tolerovať. Je to možno dôležitejšie než si myslíte.

Rodina je základ

Nie nadarmo sa hovorí, že rodina je základ štátu. Rodina je totiž skutočne nesmierne dôležitým faktorom celej spoločnosti a je nepostrádateľným prvkom pre výchovu budúcich generácií. To, čo teraz odovzdáme svojim deťom, ponesú ďalej a budú to odovzdávať zase svojim deťom. Rodina by v nás mala prebúdzať príjemné, naplňujúci a nenahraditeľné pocity. A ak to tak nie je, máte teraz jedinečnú príležitosť to napraviť. Nie snáď preto, že je Medzinárodný deň rodiny, ale preto, že vám práve tento deň pripomenul niečo, čo ste doteraz možno považovali za samozrejmé. Zamyslite sa zakaždým skôr, než odbijete svoje dieťa slovami: "Nechaj ma, teraz nemám čas", či skutočne chcete raz počuť niečo podobné aj z jeho úst. Až sa budete pred deťmi hádať a búchať hystericky dverami, zastavte sa a úprimne si odpovedzte: "Chcete, aby vaše dieťa malo pocit, že spory sa riešia krikom a násilím?" Dajme našim deťom do života to najcennejšie - vedomie, že rodina je oázou pokoja, kde nájdu vždy pochopenie, lásku a podporu.