Podmienky spracovania osobných údajov

Podmienky spracovania osobných údajov

Zaväzujeme sa chrániť vaše dáta

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Ve společnosti MyMedia s.r.o., se sídlem Plaská 622/3, Malá Strana, 150 00 Praha 5, IČ: 29015901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka 160111 (dále jen „MyMedia“) se zavazujeme poskytnuté osobní údaje chránit.

Přečtěte si, prosím, Podmínky zpracování osobních údajů v MyMedia, abyste zjistili, jakými principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů řídíme. Udržujeme zásady ochrany osobních údajů aktuální a v souladu s aplikovatelnými právními předpisy. Z toho důvodu může čas od času docházet k jejich změnám. Doporučujeme tedy, abyste ve vlastním zájmu tuto webovou stránku navštěvovali a ujistili se, že máte vždy aktuální informace o jejím obsahu.

Zavazujeme se učinit veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám poskytujete. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případech existence právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Osobní údaj a subjekt údajů

Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají. Osobním údajem je jakákoli informace, která, s vynaložením rozumného úsilí, umožní identifikaci osoby. Návazně je osobním údajem jakákoli informace, která k subjektů údajů přiřaditelná.

Zvláštní kategorie osobních údajů – jedná se o nové označení citlivého osobního údaje.

Aký právny predpis upravuje spracovanie osobných údajov?

Zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen pod anglickou zkratkou „GDPR“). Národní předpisy mohou v některých případech, tam kde to GDPR připouští, stanovit odlišná pravidla. Ta upravuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Správca osobných údajov

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách nebo podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je MyMedia.

Spracovateľ osobných údajov

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů správce zpracovává pro správce osobní údaje.

Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. To znamená, že máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

Prečo a aké osobné údaje spracovávame

Zajišťujeme prodej zboží prostřednictvím in-line obchodů do několika zemí. Některé Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro doručení zboží. Jiné osobní údaje nám nemusíte sdělovat, nejsou pro zpracování Vaší objednávky nezbytně nutné. Pokud se nám je však rozhodnete sdělit, můžeme pro Vás udělat více.

Nad rámec uvedeného může docházet ke zpracování jakýchkoli dalších osobních údajů v případě, že nám je sami, dobrovolně poskytnete.

Doručenie tovaru a zákaznícky servis

 • Oslovenie
 • Meno
 • Priezvisko
 • Firma
 • IČ, DIČ
 • Poštová adresa
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Číslo bankového účtu
 • Detail objednávky a história objednávok
 • Počet klubových bodov
 • Hodnota pridelených kreditov

V tomto případě nám vzniká zákonná povinnost archivace souvisejících dokumentů (objednávky a faktury) jakožto daňových dokladů, dle příslušných právních předpisů.

Zobrazovanie reklamy

 • E-mailová adresa
 • IP adresa
 • Historie objednávek
 • Informace o pohybu na našich webových stránkách (čas návštěva, místo vstupu, navštívené stránky, zobrazené odkazy, aktivita na stránkách)
 • Typ uživatelského přístroje, informace o rozlišení obrazovky
 • Prohlížeč
 • Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen, maximálně po dobu tří let.

Zasielanie emailov

 • Oslovení
 • Jméno
 • Příjmení
 • E-mailová adresa
 • IP adresa
 • Historie objednávek
 • Informace o akcích s obdrženými emaily (přečtení/nepřečtení, přesměrování na uvedené nabídky)
 • Informace o zobrazených produktech
 • Data o produktech zanechaných v košíků

Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen, maximálně po dobu tří let.

Výberové riadenie

 • Jméno
 • Příjmení
 • E-mailová adresa
 • Bydliště
 • Telefonní číslo
 • Jakékoli další informace, které uvedete v životopisu či průvodním dopisu

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu výběrového řízení, maximálně však do 3 let od data Vaší reakce.

Zvláštne kategórie a spracovanie osobných údajov pre iný účel

 • Pohlaví
 • Datum narození
 • Jména a věk dětí
 • Těhotenské týdny

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu uvedení v osobním účtu.

Prečo a aké osobné údaje spracovávame

Osobní údaje, které jste nám poskytli, mohou být zpracovávány externími spolupracovníky MyMedia a dodavateli. Jedná se zejména o dopravce, platební brány, IT a marketingové služby atp. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro MyMedia provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

MyMedia v tomto zmysle k oprávneným účelom môže osobné údaje poskytnúť týmto príjemcom/spracovateľom:

 • Feedo Sp. z o.o., IČ: 0000498393, ul. Londyńska 24, 03-921 Varšava, Polsko
 • Windeln.de AG, IČ: HRB 218000, USt-IdNr: DE 269223025, Hofmannstraße 51, D-813 79 Mnichov, Německo
 • Geis Parcel CZ s.r.o., IČ: 63077051, Ejpovice 211, 337 01 Ejpovice, Česká republika
 • DPD s.r.o., IČ: 61329266, Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy, Česká republika
 • DPD Polska Sp. z o.o., IČ: 5260204110, ul. Minelarna 15, 02-274 Wroclow, Polsko
 • Česká pošta, s.p., IČ: 47114983, Politických vězňů 909/4, 110 00 Praha 1, Česká republika
 • Uloženka s.r.o., IČ: 24299162, Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4, Česká republika
 • Taste, a.s., IČ: 06585914, Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1, Česká republika
 • Pricewise, s.r.o., IČ: 45403333, Grösslingova 52, 811 09 Bratislava, Slovensko
 • ViT Logistics s.r.o., IČ: 48041297, K Hrušovu 293/2, 102 00 Praha-Štěrboholy, Česká republika
 • Casablanca INT s.r.o., IČ: 25079832, registrovaná provozovna: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3, Česká republika
 • JetSoft s.r.o., IČ: 26710269, Záběhlická 65, 106 00 Praha 10, Česká republika
 • ACOMWARE s.r.o., IČ: 25047965, Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4, Česká republika
 • Twisto payments a.s., IČ: 01615165, Újezd 450/40, 118 00 Praha 1, Česká republika
 • PayU S.A., IČ: 7792308495, Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Polsko
 • MicroMedia s.r.o., IČ: 27437973, Neumannova 1453/28, Zbraslav 156 00 Praha 5, Česká republika
 • VIVmail s.r.o. (reseller Silverpop Systems Inc.), IČ: 28445937, Na Harfě 916/9a, 190 00 Praha 9, Česká republika
 • JetSoft s.r.o., IČ: 26710269, Záběhlická 65, 106 00 Praha 10, Česká republika
 • ACOMWARE s.r.o., IČ: 25047965, Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4, Česká republika
 • RTB House S.A., IČ: 5272694002, ul. Złota 61/101, 00-819 Warszawa, Polsko
 • Ceneo Sp. z o.o., IČ: 7792420393, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Polsko
 • Opineo Sp. z o.o., IČ: 8971762604, ul. Powstańców Śląckich 2-4, 53-333 Wrocław, Polsko
 • Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, Česká republika
 • Facebook Ireland Limited, VAT no.: IE9692928F, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko
 • Google Ireland Limited, VAT no.: IE6388047V, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
 • Avangate BV, VAT no.: NL815605468B01, Prins Hendriklaan 26 II, 1075 BD Amsterdam, Holandsko
 • Crazy Egg Inc, IČ: 7143988373, 16220 Ridgeview Lane, 90638 La Mirada, California, USA
 • Heureka – Naspers OCS Czech Republic, s.r.o., IČ: 02387727, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika
 • Casablanca INT s.r.o., IČ: 25079832, registrovaná provozovna: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3, Česká republika
 • FELDSAM s.r.o., IČ: 29060958 – COOLHOUSING s.r.o., IČ: 14893983, Vinohradská 190, 130 00 Praha 3, Česká republika

V MyMedia disponujeme značným množstvím dat. Abychom zajistili jejich bezpečnost, dostupnost a realizaci některých služeb, předáváme některá data, která mohou mít povahu osobních údajů, ke zpracování mimo Českou republiku. K předávání však vždy dochází v souladu s legislativními požadavky a v každém případě je zabezpečena ochrana Vašich osobních údajů. Konkrétně se jedná o cloudové služby (úložiště údajů) příslušných dodavatelů v jiných členských státech EU a v USA.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré internetové stránky ukladajú do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia v okamihu, keď ju začnete používať. Používa sa na zapamätanie Vašich preferencií a akcií, ktoré ste na nich vykonali (napr. prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosť písma a iné predvoľby zobrazenia). Tieto údaje už nemusíte zadávať potom znovu.

Cookies a iné sledovacie technológie môžu byť na našich stránkach a aplikáciách použité rôznymi spôsobmi, napríklad na prevádzkovanie webovej stránky, na analýzu prevádzky alebo na reklamné účely. Používame cookies a iné sledovacie technológie, najmä s cieľom zlepšiť efektivitu našich služieb.

V prípade, že sa rozhodnete niektoré cookies zakázať, môže dôjsť k obmedzeniu funkcionality či možnosti využitia služieb ponúkaných prostredníctvom našich webových stránok.

Zmena nastavenia Cookies

Svoje súhlasy môžete kedykoľvek zmeniť, pokiaľ v dolnej časti (pätičke) webu kliknete na „Zmena cookies súhlasu“

Žiadosť o výmaz a anonymizáciu

Pre zmazanie užívateľských dát u nás a anonymizáciu prosím napíšte e-mail na feedo@feedo.sk