Viete, ako sa prejavuje úpal u detí, ako dlho trvá a ako mu predchádzať?

Viete, ako sa prejavuje úpal u detí, ako dlho trvá a ako mu predchádzať?>

Leto čoraz častejšie sprevádzajú veľmi vysoké teploty aj v našich končinách. Ak zanedbáme prevenciu a ochranu pred teplom, môže deťom hroziť okrem spálenia sa, dehydratácie aj úpal. Ako úpal u detí rozoznať a ako správne podať prvú pomoc?

Aké sú príznaky a riziká úpalu u detí?

Úpal u detí vzniká prehriatím organizmus, ktoré už regulačné mechanizmy ich malého telíčka nedokážu zvládnuť. Vplyvom vysokej teploty dochádza k zvýšeniu teploty najprv na povrchu tela. Ak dieťatko nedokáže túto teplotu efektívne znižovať, postupne dochádza aj k prehriatiu vnútorných častí tela a vnútorných orgánov. Vo vážnych prípadoch to môže dokonca ohroziť jeho život.

U malých detí je toto riziko ešte vyššie, pretože čím je dieťatko menšie, tým horšie dokáže regulovať svoju teplotu tela. K prehriatiu môže dôjsť tak rýchlo, že si to všimnete neskoro. Preto je veľmi dôležité, aby každý rodič vedel, ako sa prejavuje úpal a ihneď správne zakročil.

 Medzi typické príznaky naznačujúce úpal u detí patria:

 • únava, malátnosť alebo podráždenosť,
 • bolesť hlavy,
 • vysoká horúčka,
 • horúca, červená, suchá koža, potenie môže aj napriek horúčave úplne chýbať,
 • nevoľnosť, zvracanie,
 • rýchle, plytké dýchanie,
 • zvýšená srdcová frekvencia,
 • závraty, kŕče, dezorientácia, až strata vedomia.

Úpal u malých detí má rovnaké prejavy ako u starších detí a dospelých. Ak teda po pobyte v teple spozorujete u bábätka vyššiu teplotu, či iné príznaky, rýchlo reagujte.

Úpal je u detí veľmi vážny stav, ktorý si vyžaduje, aby ste dieťatku poskytli čo najskôr prvú pomoc a vyhľadali lekársku pohotovosť.

Ako dlho úpal trvá závisí od jeho závažnosti a poskytnutej prvej pomoci. Zvyčajne príznaky prejdú do dvoch až troch dní. Ak však neposkytneme správnu prvú pomoc, môže vo výnimočných prípadoch zanechať aj trvalé následky.

Ktoré vekové skupiny detí sú najviac ohrozené úpalom?

Aj keď v horúcom počasí hrozí za istých okolností úpal úplne každému dieťatku, predsa len sú skupiny detí, ktoré sú náchylnejšie:

 • Novorodenci a dojčatá: Čím je dieťa menšie, tým sú jeho termoregulačné možnosti nezrelšie.
 • Deti s niektorými chronickými ochoreniami, ako sú cukrovka, ochorenia srdca, dýchacích ciest, cystická fibróza a pod.
 • Deti užívajúce niektoré lieky, najmä také, ktoré ovplyvňujú metabolizmus vody v tele. Buďte ostražitejší, ak vaše dieťa užíva, napríklad antihistaminiká alebo diuretiká.
 • Deti s nadváhou a obezitou.
 • Deti s nedostatočným pitným režimom.

Okrem zdravotných dôvodov, môže riziko úpalu u detí zvýšiť nadmerná fyzická aktivita, pobyt v horúcom a navyše vlhkom prostredí, alebo nadmerné naobliekanie dieťaťa v teple.

Aké sú bezpečné spôsoby ochladzovania detí počas horúčav?

Pokiaľ u dieťaťa dochádza alebo už došlo k prehriatiu, je veľmi dôležité začať ho chladiť. Lenže, ochladzovanie musí prebiehať účinným, a pritom bezpečným spôsobom. Príliš rýchle chladenie môže jeho stav ešte viac zhoršiť. Dieťa preto chladíme s mierou a postupne.

Základom je preniesť dieťa čo najrýchlejšie do chladného tienistého prostredia, ideálne do miestnosti s klimatizáciou. Vhodnou pomôckou je aj ventilátor, ktorý pomáha telu rýchlejšie sa ochladiť pomocou prúdenia okolitého vzduchu. Dieťa buď vyzlečte alebo ho nechajte vo voľnom ľahkom oblečení.

Dieťa sa snažte s pomocou vody pomaly chladiť. Vhodné sú k tomu kúpele vo vlažnej vode alebo mierne zábaly. Dôležité je nepoužiť studenú vodu, pretože by mohlo dôjsť k šoku celého organizmu.

Ak má dieťa horúčku, nepodávajte mu lieky na jej zníženie, ako to robievate počas infekčných chorôb. Nezabúdajte na dostatočný pitný režim a doplnenie tekutín.

Aký je vplyv úpalu na dehydratáciu u detí?

Dehydratácia a úpal u detí sú si blízke stavy, pričom jeden stav zhoršuje ten druhý a naopak. Pri nedostatku vody v organizme sa významne zhoršuje priebeh a stav dieťaťa pri úpale. Organizmus dieťaťa totiž nemôže využiť prirodzené chladiace možnosti svojho tela, pretože pri dehydratácii sa zastavuje potenie.

V rámci prvej pomoci sa preto odporúča podávať rehydratačné roztoky, čistá vody nemusí postačovať. Ak máte doma malé deti, radšej ich vždy majte v domácnosti k dispozícii.

HiPP ORS 200

Kedy vyhľadať lekára pri podozrení na úpal u svojich detí?

Úpal u detí môže byť život ohrozujúcim stavom. Ak spozorujete mierne prejavy prehriatia dieťaťa, okamžite mu poskytnite prvú pomoc. Ak sa vám stav dieťaťa nezdá, má vysokú teplotu, prejavy dehydratácie či iné vážne príznaky, čo najskôr kontaktuje linku záchrannej služby alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Ako môžu rodičia predchádzať úpalu u detí v horúcom počasí?

Úpalu je, jednoznačne, najlepšie čo najviac predchádzať. Ako rodičia môžete zaviesť viacero efektívnych spôsobov ochrany svojho dieťatka:

 • Dbať na jeho pitný režim a v prípade horúceho počasia, množstvo vody zvýšiť. Pri príznakoch dehydratácie môžete priamo siahnuť po rehydratačných roztokoch. Určite sa však u detí vyhýbajte sladeným malinovkám a akejkoľvek podobe kofeínu.
 • Deti správne obliekajte do ľahkých vzdušných materiálov. Nevhodné je obtiahnuté syntetické oblečenie, ktoré dostatočne neodvádza teplo z povrchu tela. Vyvarujte sa aj prekrývaniu detského kočíka akoukoľvek prikrývkou.
 • V horúcom počasí nechoďte s deťmi von v období medzi 10. a 16. hodinou. Aj mimo týchto hodín trávte čas najmä v tieni alebo v chladnejšom interiéri.
 • Používajte pravidelne opaľovací krém. Ak by došlo k spáleniu pokožky dieťatka, tá zareaguje zápalom a tak nemusí dostatočne využívať všetky svoje možnosti na ochladenie tela.
 • Sledujte mieru fyzickej aktivity detí v horúcom prostredí. Ak je vonku príliš teplo, radšej mu nedovoľte športovať a pobehovať. Zvoľte na to radšej čas skoro ráno alebo neskoro večer.
 • Pri vysokej vonkajšej teplote držte deti radšej v klimatizovaných, vychladených prostrediach.
 • Pri jazde autom používajte clony na okná, klimatizáciu a nikdy nenechávajte dieťa v zaparkovanom aute, ani len s oknami spustenými dole.
 • Deti od malička veďte k rozumnému správaniu počas horúcich dní.

Aké oblečenie a ochranné prostriedky by mali deti nosiť na ochranu pred úpalom?

Našťastie, máme k dispozícii viacero možností, ako deti pred teplom chrániť.

Základom je dostatočný pitný režim. Ak idete s deťmi v horúčave von, určite si so sebou nezabudnite zobrať fľašu z vodou, prípadne termosku. Pre deti je ideálna na pitie čistá voda alebo nesladený čaj izbovej teploty. Menšie deti si dostatok tekutín dopĺňajú dojčením alebo pitím dojčenského mlieka.

Fľaše a termosky na pitie

Deti pred prehriatím chráňte vhodným ľahkým oblečením. Zvoľte prírodné materiály, ako je bambus alebo bavlna. Nenahraditeľným pomocníkom je klobúčik alebo iná pokrývka hlavy.

Letné oblečenie pre deti

Pri prechádzke s kočíkom dieťa vhodne tieňte. Určite zabudnite na prekrývanie celého kočíka plienkou či inou pokrývkou. Detský kočík by takto fungoval ako stan a po chvíli by sa jeho vnútro výrazne prehrialo. Na tienenie sú vhodné detské slnečníky alebo clony.

Slnečníky a clony na kočík

Poslednou pomôckou, ale pritom veľmi dôležitou, je opaľovací krém vhodný pre deti s vysokým ochranným faktorom. Pre menšie deti a deti s kožnými ťažkosťami sú vhodnejšie minerálne opaľovacie krémy.

Opaľovacie krémy pre deti