Loading
Loading
v spolupráci s prispieva na deti v pestúnskej starostlivosti. Prispieť môžete aj Vy.
0,2 €
0,5 €
0,8 €
1 €
1,5 €

O občianskom združení

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou na Slovensku, ktorá pôsobí v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci krízovým rodinám. Zameriava sa na podporu detí v detských domovoch, na prácu s ohrozenou rodinou, vzdelávanie a sprevádzanie náhradných rodín, a tiež na pomoc mladým dospelým po odchode z detského domova. Svoju víziu „…aby každé dieťa malo rodinu“ presadzuje do praxe už 31 rokov. Naším prvoradým záujmom je skvalitniť život detí v ohrozených rodinách a náhradnej starostlivosti, o čo sa usilujeme ako na individuálnej, tak na celospoločenskej úrovni.

Stať sa náhradným rodičom nie práve jednoduchou cestou k rodičovstvu. Lemuje ju mnoho pochybností, nejasností a obáv. Práve preto je dôležité, aby záujemci o náhradné rodičovstvo mali pri sebe odborníkov, ktorí im dokážu poskytnúť podporu a usmernenie. Takto potom dokážu zvládnuť proces prijatia dieťatka a starostlivosť oňho oveľa harmonickejšie.

Zakúpením detských plienok Pampers podporíte naše aktivity zamerané na pomoc pestúnskym rodinám, profesionálnym rodinám a poskytovateľom náhradnej osobnej starostlivosti.

Ajax loader