Súťaž s BAYBY

SOUTĚŽ

SÚŤAŽ

O OHRIEVAČ DOJČENSKÝCH FLIAŠ

Súťaž prebieha od 26. 9. 2016 do 9. 10. 2016.

Podmienkou pre zaradenie do súťaže je zaslanie jednej fotografie na tému Ako sa u nás pije mliečko.

Súťažnú fotografiu posielajte na e-mail sutaze@feedo.sk najneskôr do 9. 10. 2016 do predmetu mailu napíšte BAYBY.

VÝHRA

1x BAYBY Ohrievač dojčenských fliaš Car/Home

Podmienkou pre zaradenie do súťaže je uvedenie Vášho mena, doručovacej adresy a telefónneho čísla.

Fotografie, ktoré budú do súťaže prijaté, budú priebežne zverejňované na sociálnych sieťach e-shopu Feedo.cz a Feedo.sk. Výhercu vyberie porota zložená z členov Feedo, ktorá zasadne 13. 10. 2016.Hodnotiť sa bude poňatie a originalita.Vyhodnocení súťaže prebehne 13. 10. 2016

  • Výhry budú rozoslané v nasledujúcej objednávke.
  • Výhercov budeme kontaktovať do 7 dní od vyhlásenia súťaže. 
  • Výhra bude zaslaná výhercovi v nasledujúcej objednávke. Nárok na výhru zaniká po dvoch mesiacoch od vyhlásenia.
  • Spoločnosť MyMedia s.r.o., so sídlom Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 – Malá Strana, IČO: 29015901 – organizátor súťaže a prevádzkovateľ internetového obchodu Feedo.cz a Feedo.sk, si vyhradzuje právo využitia všetkých zaslaných fotografií na marketingové účely podľa vlastného uváženia, a to po dobu 2 rokov od ukončenia súťaže. 
  • Účasťou na súťaži a zaslaním fotografie teda vyjadrujete svoj ​​súhlas s týmito pravidlami a udeľujete oprávnenie použiť Vašu fotografiu a uviesť meno a priezvisko Vás, prípadne Vášho dieťaťa a tiež so zverejnením fotografie.
  • Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže fotografie, ktoré nebudú spĺňať podmienky súťaže (napr.nekvalitné a rozmazané fotografie, chýbajúci výrobok). Na výhru nevzniká právny nárok.
  • Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky súťaže, rovnako tak aj výhry, súťaž odložiť, prerušiť či súťaž bez náhrady zrušiť v čase celého trvania súťaže, pričom súťažiaci nemá nárok na náhradu nákladov, vynaložených na účasť v súťaži.

Ajax loader