SPIACI ANJELIK

súťaž s 

JOHNSON´S BABY

 • Súťaž prebieha od 9. 5. do 19. 5. 2017
 • Podmienkou pre zaradenie do súťaže je zaslanie jednej fotografie na tému SPIACI ANJELIK.
 • Súťažnú fotografiu posielajte na e-mail sutaze@feedo.sk najneskôr do 19. 5. 2017 do predmetu mailu napíšte SPIACI ANJELIK
VÝHRY

3x balíček kozmetiky JOHNSON´S Baby

Kúpeľ na dobré spanie (500 ml), Telové mlieko na dobré spanie (300 ml)


3x balíček kozmetiky JOHNSON´S Baby

Olej na dobré spanie (200 ml), Umývací gél na dobré spanie (400 ml)


3x balíček kozmetiky JOHNSON´S Baby

Mydlo na dobré spanie (100 g), Detský krém na dobré spanie (200 ml)


3x balíček kozmetiky JOHNSON´S Baby

Kúpeľ na dobré spanie (500 ml), Telové mlieko na dobré spanie (300 ml)


3x balíček kozmetiky JOHNSON´S Baby

Olej na dobré spanie (200 ml), Umývací gél na dobré spanie (400 ml) 


3x balíček kozmetiky JOHNSON´S Baby

Mydlo na dobré spanie (100 g), Detský krém na dobré spanie (200 ml) 

 • Podmienkou pre zaradenie do súťaže je uvedenie Vášho mena, doručovacej adresy a telefónneho čísla.
 • Fotografie, ktoré budú do súťaže prijaté, budú PRIEBEŽNE zverejňované na sociálnych sieťach e-shopu Feedo.cz, Feedo.sk a Feedo.pl.
 • Výhercov vyberie porota zložená z členov s Feedo.sk, ktorá zasadne 22. 5. 2017.
 • Vyhodnotenie súťaže prebehne 22. 5. 2017.
 • Výhry budú rozoslané v nasledujúcej objednávke (Výhru neposielame samostatne).
 • Výhercov budeme kontaktovať do 7 dní od vyhlásenia súťaže. 
 • Nárok na výhru zaniká po dvoch mesiacoch od vyhlásenia.
 • Spoločnosť MyMedia s.r.o., so sídlom Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 – Malá Strana, IČO: 29015901 – organizátor súťaže a prevádzkovateľ internetového obchodu Feedo.cz a Feedo.sk, si vyhradzuje právo využitia všetkých zaslaných fotografií na marketingové účely podľa vlastného uváženia, a to po dobu 2 rokov od ukončenia súťaže. 
 • Účasťou na súťaži a zaslaním fotografie teda vyjadrujete svoj ​​súhlas s týmito pravidlami, obchodnými podmienkami a udeľujete oprávnenie použiť Vašu fotografiu a uviesť meno a priezvisko Vás, prípadne Vášho dieťaťa a tiež so zverejnením fotografie.
 • Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže fotografie, ktoré nebudú spĺňať podmienky súťaže (napr.nekvalitné a rozmazané fotografie, chýbajúci výrobok). Na výhru nevzniká právny nárok.
 • Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky súťaže, rovnako tak aj výhry, súťaž odložiť, prerušiť či súťaž bez náhrady zrušiť v čase celého trvania súťaže, pričom súťažiaci nemá nárok na náhradu nákladov, vynaložených na účasť v súťaži.

Ajax loader