Moja obľúbená hračka

SÚŤAŽ

Moja najobľúbenejšie hračka

Súťaž prebieha 
od 1. 3. 2017 do 15. 3. 2017.

Podmienka pre zaradenie do súťaže je zaslanie jednej fotografie na tému:

Moja obľúbená hračka


Súťažnú fotografiu posielajte na e-mail sutaze@feedo.sk najneskôr do 15. 3. 2017 do predmetu mailu napíšte HRAČKA.


VÝHRY: 

1x DETOA Pyramída šašo

1x DETOA Pexeso zoo

6x penové puzzle na zem - rôzne motívy (Dory, Frozen, Autá)Podmienkou pre zaradenie do súťaže je uvedenie Vášho mena, doručovacej adresy a telefónneho čísla.


Fotografie, ktoré budú do súťaže prijaté, budú priebežne zverejňované na sociálnych sieťach e-shopu Feedo.cz a Feedo.sk


Výhercov vyberie porota zložená z členov s Feedo.sk, ktorá zasadne 24. 3. 2017.


Vyhodnotenie súťaže prebehne 24. 3. 2017.

Výhry budú rozoslané v nasledujúcej objednávke.


Výhercov budeme kontaktovať do 7 dní od vyhlásenia súťaže. 


Nárok na výhru zaniká po dvoch mesiacoch od vyhlásenia.

Spoločnosť MyMedia s.r.o., so sídlom Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 – Malá Strana, IČO: 29015901 – organizátor súťaže a prevádzkovateľ internetového obchodu Feedo.cz a Feedo.sk, si vyhradzuje právo využitia všetkých zaslaných fotografií na marketingové účely podľa vlastného uváženia, a to po dobu 2 rokov od ukončenia súťaže. 


Účasťou na súťaži a zaslaním fotografie teda vyjadrujete svoj ​​súhlas s týmito pravidlami a udeľujete oprávnenie použiť Vašu fotografiu a uviesť meno a priezvisko Vás, prípadne Vášho dieťaťa a tiež so zverejnením fotografie.


Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže fotografie, ktoré nebudú spĺňať podmienky súťaže (napr.nekvalitné a rozmazané fotografie, chýbajúci výrobok). Na výhru nevzniká právny nárok.


Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky súťaže, rovnako tak aj výhry, súťaž odložiť, prerušiť či súťaž bez náhrady zrušiť v čase celého trvania súťaže, pričom súťažiaci nemá nárok na náhradu nákladov, vynaložených na účasť v súťaži.

Ajax loader