Súťaž - čakáme na bábätko

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Súťaž prebieha od 1. 11. 2014 do 30. 11.2014

  • Podmienkou pre zaradenie do súťaže je zaslanie fotografie na tému: čakáme na bábätko
  • Súťažné fotografie posielajte na e-mail sutaze@feedo.sk najneskôr do 30. 11. 2014.
  • výhrou je destká pestúnka NUK Easy Control 200
  • Podmienkou pre zaradenie do súťaže je uvedenie Vášho mena, doručovacej adresy a telefónneho čísla.
  • Fotografie, ktoré budú do súťaže prijaté, budú priebežne zverejňované na sociálnych sieťach e-shopu Feedo.cz a Feedo.sk
  • Vyhodnotenie súťaže prebehne 5. 12. 2014. Víťaza súťaže vyberie porota zložená z členov Feedo tímu, ktorá zasadne 4. 12. 2014. Hodnotiť sa bude poňatie a originalita.
  • Výhry budú rozoslané v dalšej objednávke.
  • Spoločnosť MyMedia sro, so sídlom Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 – Malá Strana, IČO: 29015901 – organizátor súťaže a prevádzkovateľ internetového obchodu Feedo.cz a Feedo.sk si vyhradzuje právo využitia všetkých zaslaných fotografií na marketingové účely podľa vlastného uváženia, a to po dobu 2 rokov od ukončenia súťaže. Účasťou na súťaži a zaslaním fotografie teda vyjadrujete svoj ​​súhlas s týmito pravidlami a udeľujete oprávnenie použiť Vašu fotografiu a uviesť meno a priezvisko Vás, prípadne Vášho dieťaťa a taktiež so zverejnením fotografie.
  • Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže fotografie, ktoré nebudú spĺňať podmienky súťaže (napr.nekvalitné a rozmazané fotografie, chýbajúci výrobok). Na výhru nevzniká právny nárok.
  • Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky súťaže, rovnako tak aj výhry, súťaž odložiť, prerušiť či súťaž bez náhrady zrušiť v čase celého trvania súťaže, pričom súťažiaci nemá nárok na náhradu nákladov, vynaložených na účasť v súťaži.
Ajax loader