Súťaž o Najšpinavšie dieťatko

SÚŤAŽ O Najšpinavšie dieťatko a rok prania s Persilom!

Súťaž prebieha od 1. 5. do 4. 6. 2017

 • Podmienkou pre zaradenie do súťaže je zaslanie jednej fotografie dieťaťa na tému Najšpinavšie dieťatko
 • Súťažné fotografie posielajte na email sutaze@feedo.sk najneskôr do 4. 6. 2017, do predmetu emailu napíšte Najšpinavšie dieťaťko
 • Podmienkou pre zaradenie do súťaže je uvedenie Vášho mena, doručovacej adresy a telefónneho čísla. Pokiaľ nebudú tieto údaje dodané, fotka nebude zaradená do súťaže.
VÝHRY: 

1.cena - rok prania s Persilom (8x Persil Colo Gel 40 praní) 

2. - 19. cena - balíček obsahující Somat Gold Mega Pack 60ks a PUR 900 ml Lavender

20.- 25. cena - PUR 900 ml Lavender

26. - 37. cena - Persil Color Gel 40 pran


 • Výhercov vyberie porota zložená z členov s Feedo.sk, ktorá zasadne 12. 6. 2017.
 • Vyhodnotenie súťaže prebehne 12. 6. 2017.
 • Výhry budú rozoslané v nasledujúcej objednávke.
 • Výhercov budeme kontaktovať do 7 dní od vyhlásenia súťaže. 
 • Nárok na výhru zaniká po dvoch mesiacoch od vyhlásenia.
 • Spoločnosť MyMedia s.r.o., so sídlom Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 – Malá Strana, IČO: 29015901 – organizátor súťaže a prevádzkovateľ internetového obchodu Feedo.cz a Feedo.sk, si vyhradzuje právo využitia všetkých zaslaných fotografií na marketingové účely podľa vlastného uváženia, a to po dobu 2 rokov od ukončenia súťaže. 
 • Účasťou na súťaži a zaslaním fotografie teda vyjadrujete svoj ​​súhlas s týmito pravidlami a udeľujete oprávnenie použiť Vašu fotografiu a uviesť meno a priezvisko Vás, prípadne Vášho dieťaťa a tiež so zverejnením fotografie.
 • Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže fotografie, ktoré nebudú spĺňať podmienky súťaže (napr.nekvalitné a rozmazané fotografie, chýbajúci výrobok). Na výhru nevzniká právny nárok.
 • Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky súťaže, rovnako tak aj výhry, súťaž odložiť, prerušiť či súťaž bez náhrady zrušiť v čase celého trvania súťaže, pričom súťažiaci nemá nárok na náhradu nákladov, vynaložených na účasť v súťaži.

Ajax loader