Súťaž s LEGO®

SÚŤAŽ

so značkou LEGO®

Súťaž prebieha 
od 21. 8. 2016 do 11. 9. 2016.

Podmienky pre zaradenie do súťaže:


1. Zaslať správnu odpoveď na otázku: Aká postavička a zvieratko sú u banneru LEGO® DUPLO® na našej stránke https://www.feedo.sk/velke-akcie/lego/


2. zaslanie jednej fotografie na tému: Ako sa hráme s LEGO® alebo s LEGO® DUPLO®.


Súťažnú fotografiu posielajte na e-mail sutaze@feedo.sk najneskôr do 11. 9. 2016 do predmetu mailu napíšte LEGO®.


Fotografie, ktoré budú do súťaže prijaté, budú priebežne zverejňované na sociálnych sieťach e-shopu Feedo.cz a Feedo.sk


Výhercov vyberie porota zložená z členov s Feedo.sk, ktorá zasadne 19. 9. 2016.


Vyhodnotenie súťaže prebehne 19. 9. 2016.

Výhry budú rozoslané v nasledujúcej objednávke.


Výhercov budeme kontaktovať do 7 dní od vyhlásenia súťaže. 


Nárok na výhru zaniká po dvoch mesiacoch od vyhlásenia.

Spoločnosť MyMedia s.r.o., so sídlom Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 – Malá Strana, IČO: 29015901 – organizátor súťaže a prevádzkovateľ internetového obchodu Feedo.cz a Feedo.sk, si vyhradzuje právo využitia všetkých zaslaných fotografií na marketingové účely podľa vlastného uváženia, a to po dobu 2 rokov od ukončenia súťaže. 


Účasťou na súťaži a zaslaním fotografie teda vyjadrujete svoj ​​súhlas s týmito pravidlami a udeľujete oprávnenie použiť Vašu fotografiu a uviesť meno a priezvisko Vás, prípadne Vášho dieťaťa a tiež so zverejnením fotografie.


Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže fotografie, ktoré nebudú spĺňať podmienky súťaže (napr.nekvalitné a rozmazané fotografie, chýbajúci výrobok). Na výhru nevzniká právny nárok.


Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky súťaže, rovnako tak aj výhry, súťaž odložiť, prerušiť či súťaž bez náhrady zrušiť v čase celého trvania súťaže, pričom súťažiaci nemá nárok na náhradu nákladov, vynaložených na účasť v súťaži.

Ajax loader