SÚŤAŽ - LEGO DUPLO ABC

Súťaž prebieha od 14. 11. 2014 21:20 do 17. 11. 2014 23:59

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

 • Výhercovia cien budú vybraní z užívateľov, ktorí na súťažnú otázku odpovedia správne a v priebehu stanoveného súťažného času (od 14. 11. 2014 21:20 do 17. 11. 2014 23:59).
 • Odpovede vložené po dátume 17.11.2014 23:59 a odpovede, ktoré budú upravené, nebudú do výberu zaradené. Zaradená bude iba jedna správna odpoveď každého súťažiaceho.
 • Výhercovia budú vybraní podľa nasledujúceho vzorca:
 1. výherca = X/10 (pričom X predstavuje počet správnych odpovedí pod príspevkom).
 2. výherca = (X/10) x 2 (pričom X predstavuje počet správnych odpovedí pod príspevkom).
 • Odpovede budú pri výbere radené podľa času vloženia odpovede a to od najstarších po najnovšie.

Príklad: Pod príspevkom sa zíde 121 správnych odpovedí. Tieto odpovede budú zoradené podľa času vloženie od najstarších po najnovšie. Potom bude aplikovaný vzorec X/10. Výsledok je 12,1. Pri zaokrúhlení nadol vzíde číslo 12. Prvý výherca je teda ten, ktorý odpovedal najrýchlejšie a správne ako 12. súťažiaci v časovom poradí. 2. výherca je ten, ktorý odpovedal najrýchlejšie a správne ako 24. súťažiaci v časovom poradí.

Súťažíme o:

1 × LEGO DUPLO Cirkus na cestách

1 × LEGO DUPLO Postav si zvieratka

 • Účastníkom súťaže sa môže stať každý, kto akceptuje pravidlá súťaže, splní nasledujúce podmienky a svoju odpoveď napíše pod status so súťažnou otázkou.
 • Vyhodnotenie súťaže prebehne 18.11.2014 oz­námením pomocou facebookového postu na FB stránke Ľahší život mamičkám.
 • V prípade, že bude viac správnych odpovedí, cenu získa ten, kto pošle odpoveď skôr.
 • Výhra bude zaslaná výhercovi v nasledujúcej objednávke.
 • Spoločnosť MyMedia s.r.o., so sídlom Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 – Malá Strana, IČO: 29015901 – organizátor súťaže a prevádzkovateľ internetového obchodu Feedo.cz a Feedo.sk, si vyhradzuje právo využitia všetkých zaslaných fotografií na marketingové účely podľa vlastného uváženia, a to po dobu 2 rokov od ukončenia súťaže. Účasťou na súťaži a zaslaním fotografie teda vyjadrujete svoj ​​súhlas s týmito pravidlami a udeľujete oprávnenie použiť Vašu fotografiu a uviesť meno a priezvisko Vás, prípadne Vášho dieťaťa a tiež so zverejnením fotografie.
 • Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže fotografie, ktoré nebudú spĺňať podmienky súťaže (napr.nekvalitné a rozmazané fotografie, chýbajúci výrobok). Na výhru nevzniká právny nárok.
 • Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky súťaže, rovnako tak aj výhry, súťaž odložiť, prerušiť či súťaž bez náhrady zrušiť v čase celého trvania súťaže, pričom súťažiaci nemá nárok na náhradu nákladov, vynaložených na účasť v súťaži.
Ajax loader