Pravidlá komentovacích súťaží

SÚŤAŽ S BIO HAMI PRÍKRMami

o balíček výrobkov Hami v hodnote 35€

  • Súťaž prebieha od 1. 9. 2016 do 15. 9. 2016
  • Odpovedzte na otázku: Koľko máme na Feedo.sk v ponuke príchuťou BIO Hami príkrmov
  • Svoju odpoveď (iba jednu) pošlite na e-mail sutaze@feedo.sk
  • Výhrou je balíček výrobkov Hami v hodnote 35€ 
  • Výhercovia budú vybraní podľa nasledujúceho vzorca:
Správne odpovede budú pri výbere radené podľa času vloženia odpovede a to od najnovšieho po najstaršie.
výherca = X / 10 (pričom X predstavuje počet správnych odpovedí pod príspevkom).

Príklad: Pod príspevkom sa zíde 121 správnych odpovedí. Tieto odpovede budú zoradené podľa času vloženia od najnovšieho po najstaršie. Potom bude aplikovaný vzorec X / 10. Výsledok je 12,1. Pri zaokrúhlenie bane vzíde číslo 12. Prvý výherca je teda ten, ktorý odpovedal správne ako 12 v poradí od konca. Druhý výherca je teda ten, ktorý odpovedal správne ako 24 v poradí od konca atď.
  • Účastníkom súťaže sa môže stať každý, kto akceptuje pravidlá súťaže, splní podmienky súťaže a správnu odpoveď napíše na vyššie uvedený e-mail.
  • Výhra bude zaslaná výhercovi v nasledujúcej objednávke.
  • Spoločnosť MyMedia s.r.o., so sídlom Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 - Malá Strana, IČ: 29015901 - organizátor súťaže a prevádzkovateľ internetového obchodu Feedo.cz a Feedo.sk. Účasťou na súťaži a zaslaním odpovede teda vyjadrujete svoj súhlas s týmito pravidlami a udeľujete oprávnenie uviesť meno a priezvisko na FB stránkach v prípade výhry.
  • Na výhru nevzniká právny nárok.
  • Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky súťaže, rovnako tak aj výhry, súťaž odložiť, prerušiť či súťaž bez náhrady zrušiť v čase celého trvania súťaže, pričom súťažiaci nemá nárok na náhradu nákladov, vynaložených na účasť v súťaži.

Ajax loader