Súťaž s fotografií

SÚŤAŽ

o zubnú žinku MAM

 • Súťaž prebieha od 1. 4. 2017 do 17. 4. 2017.
 • Podmienkou pre zaradenie do súťaže je zaslanie jednej fotografie na tému Moja prvá fotka po narodení
 • Súťažnú fotografiu posielajte na e-mail sutaze@feedo.sk najneskôr do 17. 4. 2017 do predmetu mailu napíšte ZAJAC
 • VÝHRY: 

  11 ks MAM Oral Care Zajac - zubná žinka 0+ modrá 

  20 ks MAM Oral Care Zajac - zubná žinka 0+ růžová  

 • Podmienkou pre zaradenie do súťaže je uvedenie Vášho mena, doručovacej adresy a telefónneho čísla.
 • Fotografie, ktoré budú do súťaže prijaté, budú priebežne zverejňované na sociálnych sieťach e-shopu Feedo.cz a Feedo.sk
 • Výhercov vyberie porota, ktorá zasadne 20. 4. 2017.
 • Vyhodnotenie súťaže prebehne 20. 4. 2017

 • Výhry budú rozoslané v nasledujúcej objednávke.
 • Výhercov budeme kontaktovať do 7 dní od vyhlásenia súťaže. 
 • Výhra bude zaslaná výhercovi v nasledujúcej objednávke. Nárok na výhru zaniká po dvoch mesiacoch od vyhlásenia.
 • Spoločnosť MyMedia s.r.o., so sídlom Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 – Malá Strana, IČO: 29015901 – organizátor súťaže a prevádzkovateľ internetového obchodu Feedo.cz a Feedo.sk, si vyhradzuje právo využitia všetkých zaslaných fotografií na marketingové účely podľa vlastného uváženia, a to po dobu 2 rokov od ukončenia súťaže. Účasťou na súťaži a zaslaním fotografie teda vyjadrujete svoj ​​súhlas s týmito pravidlami a udeľujete oprávnenie použiť Vašu fotografiu a uviesť meno a priezvisko Vás, prípadne Vášho dieťaťa a tiež so zverejnením fotografie.
 • Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže fotografie, ktoré nebudú spĺňať podmienky súťaže (napr.nekvalitné a rozmazané fotografie, chýbajúci výrobok). Na výhru nevzniká právny nárok.
 • Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky súťaže, rovnako tak aj výhry, súťaž odložiť, prerušiť či súťaž bez náhrady zrušiť v čase celého trvania súťaže, pričom súťažiaci nemá nárok na náhradu nákladov, vynaložených na účasť v súťaži.

Ajax loader