SUNÁREK Do ručičky jahoda 90g - ovocný príkrm

SUNÁREK Do ručičky jahoda 90g - ovocný príkrm Darček

SUNÁREK Do ručičky jahoda 90g - ovocný príkrm

skladom

cena: 0,99 €

Kód: hero18229 , EAN: 8592084409135

Sunárek Do ručičky jahoda 90g – ovocný príkrm

Popis:

Ovocný príkrm Sunárek Do ručičky je vyrobený zo 100% ovocia, bez pridaného cukru – obsahuje iba cukry prirodzene sa vyskytujúce v ovocí. Praktické balenie po 90 g si môžu deti samy vychutnať kedykoľvek a kdekoľvek. Sunárek Do ručičky sa skvele hodí ako desiatu či olovrant doma, na prechádzke či na cestách. Pasterizovaný ovocný príkrm je určený pre dojčatá a malé deti od ukončeného 7. mesiaca.
  • 100% ovocie, bez prídavku cukru
  • Obsahuje dôležité vitamíny a minerály prirodzene sa vyskytujúce v ovocí
  • Bez aróm, konzervačných látok a umelých farbív
  • Zamatová konzistencia
  • Z prísne kontrolovaných surovín
  • Prirodzene bezlepkový

Zloženie: Jablčné pyré (80%), jahodové pyré (20%), antioxidant: kyselina askorbová (vitamín C).

Nutričné hodnoty – viď etiketa.

<?xml version=„1.0“ encoding=„UTF-8“?><Message Id=„3747d35e-b306–4f8c-85c9–2097c914dd3a“ DateTime=„2017–03–28T11:15:52Z“ DataVersion=„2­.00.00“ xmlns=""><Product VersionDateTi­me=„2015–10–20T14:07:38Z“­><Identity><Tar­getMarkets><Tar­getMarket Code=„SK“ /></TargetMar­kets><ProductCo­des>85920844091353125013­</ProductCodes><Sub­scription Id=„60405“ Code=„AHER019“>HERO SLOVAKIA s.r.o.</Subscrip­tion><Diagnos­ticDescription Code=„en-GB“>Sunárek Do Ručičky with Strawberries 90 g</Diagnos­ticDescription><De­faultLanguage>sk</De­faultLanguage></I­dentity><Data><Lan­guage Code=„en-GB“ Source=„OffPack“ GroupingSetId=„1“ GroupingSetNa­me=„Product Library Display Grouping“><Des­cription>Suná­rek Do Ručičky with Strawberries 90 g</Descrip­tion><Categori­sations><Cate­gorisation Scheme=„BRANDBAN­K“><Level Code=„10“>Baby</Le­vel><Level Code=„01“>Baby Foods</Level><Level Code=„08“>Other</Le­vel></Categori­sation></Cate­gorisations><I­temTypeGroup Id=„14“ Name=„Product Description“><Na­meLookups Id=„33“ Name=„Standardised Brand“><NameVa­lue><Name Id=„224“>Bran­d</Name><Value Id=„22643“>Su­nárek</Value></Na­meValue></Name­Lookups></Item­TypeGroup><Item­TypeGroup Id=„3“ Name=„Brandbank Captured Pack Data“><NameTex­tItems Id=„16“ Name=„Dimensi­on“><NameText><Na­me Id=„183“>Shelf Height</Name><Text xml:space=„pre­serve“>127</Tex­t></NameText><Na­meText><Name Id=„184“>Shelf Width</Name><Text xml:space=„pre­serve“>73</Tex­t></NameText><Na­meText><Name Id=„185“>Shelf Depth</Name><Text xml:space=„pre­serve“>33</Tex­t></NameText></Na­meTextItems><Na­meTextItems Id=„34“ Name=„Weight“><Na­meText><Name Id=„227“>Gross Weight</Name><Text xml:space=„pre­serve“>98</Tex­t></NameText></Na­meTextItems><Na­meTextItems Id=„134“ Name=„Unit Merchandising“><Na­meText><Name Id=„1778“>Heig­ht</Name><Text xml:space=„pre­serve“>127</Tex­t></NameText><Na­meText><Name Id=„1779“>Wid­th</Name><Text xml:space=„pre­serve“>73</Tex­t></NameText><Na­meText><Name Id=„1780“>Dep­th</Name><Text xml:space=„pre­serve“>33</Tex­t></NameText></Na­meTextItems></I­temTypeGroup><I­temTypeGroup Id=„7“ Name=„Extended Data“><Statements Id=„83“ Name=„Languages On Pack“><Statement Id=„995“>Czec­h</Statement><Sta­tement Id=„1129“>Slo­vak</Statemen­t></Statements></I­temTypeGroup></Lan­guage><Langua­ge Code=„sk“ Source=„OffPack“ GroupingSetId=„1“ GroupingSetNa­me=„Segment knižnice produktov“><Des­cription>Suná­rek Do Ručičky S jahodami 90 g</Descrip­tion><Categori­sations><Cate­gorisation Scheme=„BRANDBAN­K“><Level Code=„10“>Detské potreby</Level><Le­vel Code=„01“>Výživa pre deti</Level><Level Code=„08“>Ostat­né</Level></Ca­tegorisation></Ca­tegorisations><I­temTypeGroup Id=„12“ Name=„Súčasti“><Lon­gTextItems Id=„84“ Name=„Zloženi­e“><Text xml:space=„pre­serve“>Jablko­vé pyré 80 %</Text><Text xml:space=„pre­serve“>Jahodo­vé pyré 20 %</Text><Text xml:space=„pre­serve“>Antioxi­dant: kyselina askorbová (vitamín C)</Text></Lon­gTextItems><Me­mo Id=„198“ Name=„Alergény – text“ xml:space=„pre­serve“>Bez lepku.</Memo><Tex­tualNutrition Id=„85“ Name=„Výživové hodnoty“><Hea­dings><Headin­g>Na 100 g výrobku</Headin­g></Headings><Nu­trient><Name>E­nergetická hodnota</Name><Va­lues><Value>240 kJ/57 kcal</Value></Va­lues></Nutrien­t><Nutrient><Na­me>Tuky </Name><Values><Va­lue>0,1 g</Va­lue></Values></Nu­trient><Nutri­ent><Name>- z toho nasýtené mastné kyseliny</Name><Va­lues><Value>sto­py</Value></Va­lues></Nutrien­t><Nutrient><Na­me>Sacharidy</Na­me><Values><Va­lue>13,0 g</Va­lue></Values></Nu­trient><Nutri­ent><Name>- z toho cukry </Name><Values><Va­lue>12,0 g</Va­lue></Values></Nu­trient><Nutri­ent><Name>Vlák­nina </Name><Values><Va­lue>1,5 g</Va­lue></Values></Nu­trient><Nutri­ent><Name>Biel­koviny </Name><Values><Va­lue>0,2 g</Va­lue></Values></Nu­trient><Nutri­ent><Name>Soľ </Name><Values><Va­lue>stopy</Va­lue></Values></Nu­trient><Nutri­ent><Name>Obsa­huje prírodné cukry</Name><Va­lues><Value /></Values></Nu­trient></Textu­alNutrition><Nu­mericNutrition Id=„86“ Name=„Vypočítané nutričné hodnoty“><Per100U­nit>g</Per100U­nit><Per100He­ading>na 100</Per100He­ading><Nutrien­tValues Id=„1182“ Name=„Energia (kJ)“><Per100­><Value>240.00000</Va­lue></Per100><­/NutrientValu­es><NutrientVa­lues Id=„1183“ Name=„Energia (kcal)“><Per1­00><Value>57.00000</Va­lue></Per100><­/NutrientValu­es><NutrientVa­lues Id=„1189“ Name=„Tuky (g)“><Per100>­<Value>0.10000</Va­lue></Per100><­/NutrientValu­es><NutrientVa­lues Id=„1190“ Name=" z toho nasýtené (g)„><Per100>­<Qualifier Id=“1">Stopy</Qu­alifier></Per100>­</NutrientValu­es><NutrientVa­lues Id=„1185“ Name=„Sacharidy (g)“><Per100>­<Value>13.00000</Va­lue></Per100><­/NutrientValu­es><NutrientVa­lues Id=„1186“ Name=" z toho cukry (g)„><Per100>­<Value>12.00000</Va­lue></Per100><­/NutrientValu­es><NutrientVa­lues Id=“1194" Name=„Vláknina (g)“><Per100>­<Value>1.50000</Va­lue></Per100><­/NutrientValu­es><NutrientVa­lues Id=„1184“ Name=„Bielkoviny (g)“><Per100>­<Value>0.20000</Va­lue></Per100><­/NutrientValu­es><NutrientVa­lues Id=„1214“ Name=„Soľ (g)“><Per100>­<Qualifier Id=„1“>Stopy</Qu­alifier></Per100>­</NutrientValu­es></NumericNu­trition></Item­TypeGroup><Item­TypeGroup Id=„14“ Name=„Popis produktu“><Lon­gTextItems Id=„25“ Name=„Značka“><Text xml:space=„pre­serve“>Sunárek</Tex­t></LongTextI­tems><LongTex­tItems Id=„32“ Name=„Vlastnos­ti“><Text xml:space=„pre­serve“>Bez lepku</Text><Text xml:space=„pre­serve“>Od ukončeného 7. mesiaca</Tex­t></LongTextI­tems><NameLoo­kups Id=„33“ Name=„Štandar­dizovaná značka“><Name­Value><Name Id=„224“>Znač­ka</Name><Value Id=„22643“>Su­nárek</Value></Na­meValue></Name­Lookups><Name­TextItems Id=„158“ Name=„Podradená značka“><Name­Text><Name Id=„1881“>Podradená značka</Name><Text xml:space=„pre­serve“>Do Ručičky</Text></Na­meText></Name­TextItems><Me­mo Id=„159“ Name=„Regulovaný názov produktu“ xml:space=„pre­serve“>Potravi­na na osobitné výživové účely dojčiat a malých detí. Pasterizovaná ovocná výživa pre dojčatá a malé deti od ukončeného 7. mesiaca.</Me­mo></ItemType­Group><ItemTy­peGroup Id=„10“ Name=„Marketin­g“><LongTextI­tems Id=„192“ Name=„Company Name“><Text xml:space=„pre­serve“>HERO SLOVAKIA, s.r.o.</Text></Lon­gTextItems><Me­mo Id=„193“ Name=„Company Address“ xml:space=„pre­serve“>Murgašo­va 2 949 01 Nitra</Memo><Sta­tements Id=„1“ Name=„Logá tretích strán“><Statement Id=„2032“>Bez lepku</Statemen­t></Statements></I­temTypeGroup><I­temTypeGroup Id=„8“ Name=„Zdravie a životný štýl“><NameLookups Id=„4“ Name=„Informácie o alergénoch“><Na­meValue><Name Id=„106“>Obilniny obsahujúce lepok</Name><Value Id=„3“>Neobsa­huje</Value></Na­meValue></Name­Lookups><LongTex­tItems Id=„14“ Name=„Životný štýl – ďalší text“><Text xml:space=„pre­serve“>Obsahu­je prírodné cukry</Text></Lon­gTextItems></I­temTypeGroup><I­temTypeGroup Id=„1“ Name=„Skladovanie a použitie“><Na­meLookups Id=„27“ Name=„Druh skladovania“><Na­meValue><Name Id=„190“>Typ<­/Name><Value Id=„271“>Pri izbovej teplote</Valu­e></NameValue></Na­meLookups><Me­mo Id=„19“ Name=„Príprava a použitie“ xml:space=„pre­serve“>Návod na prípravu: Výrobok je určený k okamžitej konzumácii.

Neprisladzujte. Nezmrazujte!</Me­mo><Memo Id=„20“ Name=„Skladovanie“ xml:space=„pre­serve“>Skladuj­te v suchu pri teplote do 24 °C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Po otvorení ihneď spotrebujte.</Me­mo><NameTextI­tems Id=„28“ Name=„Podmienky skladovania“><Na­meText><Name Id=„192“>Maximálna teplota °C</Name><Text xml:space=„pre­serve“>24</Tex­t></NameText></Na­meTextItems><Na­meTextLookups Id=„24“ Name=„Dolná veková hranica“><Name­ValueText><Na­me Id=„188“>Odpo­rúčanie</Name><Va­lue Id=„269“>Mesi­ace</Value><Text xml:space=„pre­serve“>8</Tex­t></NameValue­Text></NameTex­tLookups></Item­TypeGroup><Item­TypeGroup Id=„3“ Name=„Balenie“><Na­meTextItems Id=„68“ Name=„Číselná veľkosť“><Name­Text><Name Id=„926“>Číselná veľkosť</Name><Text xml:space=„pre­serve“>90</Tex­t></NameText></Na­meTextItems><Na­meTextItems Id=„16“ Name=„Rozmery“><Na­meText><Name Id=„183“>Výška regálu</Name><Text xml:space=„pre­serve“>127</Tex­t></NameText><Na­meText><Name Id=„184“>Šírka regálu</Name><Text xml:space=„pre­serve“>73</Tex­t></NameText><Na­meText><Name Id=„185“>Hĺbka regálu</Name><Text xml:space=„pre­serve“>33</Tex­t></NameText></Na­meTextItems><Na­meLookups Id=„69“ Name=„Jednotka (špecificky)“><Na­meValue><Name Id=„927“>Jednotka (špecificky)</Na­me><Value Id=„12570“ Code=„g“>Gramy</Va­lue></NameValu­e></NameLookup­s><NameLookups Id=„23“ Name=„Krajina“><Na­meValue><Name Id=„195“>Krajina pôvodu</Name><Value Id=„96“ Code=„FR“>Fran­cúzsko</Value></Na­meValue></Name­Lookups><Name­Lookups Id=„29“ Name=„Typ balenia“><Name­Value><Name Id=„197“>Typ<­/Name><Value Id=„319“>Uzat­várateľný obal</Value></Na­meValue></Name­Lookups><LongTex­tItems Id=„70“ Name=„Veľkosť balenia“><Text xml:space=„pre­serve“>90</Tex­t></LongTextI­tems><NameTex­tItems Id=„34“ Name=„Hmotnos­ť“><NameText><Na­me Id=„227“>Brutto hmotnosť</Name><Text xml:space=„pre­serve“>98</Tex­t></NameText></Na­meTextItems><Lon­gTextItems Id=„71“ Name=„Jednotka (voľný text)“><Text xml:space=„pre­serve“>g</Tex­t></LongTextI­tems><NameTex­tItems Id=„134“ Name=„Predaj jednotky“><Na­meText><Name Id=„1778“>Výš­ka</Name><Text xml:space=„pre­serve“>127</Tex­t></NameText><Na­meText><Name Id=„1779“>Šír­ka</Name><Text xml:space=„pre­serve“>73</Tex­t></NameText><Na­meText><Name Id=„1780“>Hĺb­ka</Name><Text xml:space=„pre­serve“>33</Tex­t></NameText></Na­meTextItems><Na­meTextItems Id=„147“ Name=„Pôvod“><­NameText><Name Id=„2016“>Dodatočný popis</Name><Text xml:space=„pre­serve“>Vyrobe­né v: Francúzsko</Tex­t></NameText></Na­meTextItems></I­temTypeGroup><I­temTypeGroup Id=„6“ Name=„Zákaznícke služby“><Memo Id=„26“ Name=„Vrátiť“ xml:space=„pre­serve“>HERO SLOVAKIA, s.r.o. Murgašova 2 949 01 Nitra Infolinka SR: 0800 606 005 www.sunarek.sk</Memo><Memo Id=„152“ Name=„Adresa distribútora“ xml:space=„pre­serve“>HERO SLOVAKIA, s.r.o. Murgašova 2 949 01 Nitra</Memo><Lon­gTextItems Id=„153“ Name=„Telefonická podpora“><Text xml:space=„pre­serve“>0800 606 0­05</Text></Lon­gTextItems><Lon­gTextItems Id=„155“ Name=„Webová adresa“><Text xml:space=„pre­serve“>www.su­narek.sk</Tex­t></LongTextI­tems></ItemTy­peGroup><Item­TypeGroup Id=„7“ Name=„Podrobné údaje“><NameLookups Id=„65“ Name=„Jazyk produktu“><Na­meValue><Name Id=„923“>Hlavný jazyk popisu</Name><Value Id=„11648“ Code=„cs“>Češ­tina</Value></Na­meValue><Name­Value><Name Id=„924“>Údaje v jazyku</Name><Va­lue Id=„11782“ Code=„sk“>Slo­venčina</Valu­e></NameValue></Na­meLookups><Sta­tements Id=„83“ Name=„Jazyky na balení“><Statement Id=„995“>Češti­na</Statement><Sta­tement Id=„1129“>Slo­venčina</State­ment></Statemen­ts><NameTextI­tems Id=„184“ Name=„Description Breakdown“><Na­meText><Name Id=„1998“>Vari­ant</Name><Text xml:space=„pre­serve“>S jaho­dami</Text></Na­meText></Name­TextItems></I­temTypeGroup></Lan­guage></Data></Pro­duct></Message>

Tento produkt zatiaľ nemá žiadnu recenziu.

Ajax loader