Loading
Loading

Rich content

Špecifikácie pre tvorbu Rich Contentu pre stránky FEEDO


Pri kódovaní contentu je potrebné na začiatok nalinkovať tieto feedo štýly:

 1. https://www.feedo.cz/assets/themes/feedo/styles/compiled/master.css

Po dokončení kódovania a testovania musia byť tieto linky odstránené.Feedo špecifikácie:


 • Validný kód, sémanticky správny, overený validátorom.
 • Obrázky musia byť responzívne, tzn. žiadne pevné rozmery (výnimkou sú len ikony).
 • Response popisu funguje plynule v rozlíšení od 320px do 1210px.
 • Nepoužívať JavaScript, ani nepoužívať JavaScript tretích strán. Prípadné animácie riešiť pomocou CSS3.
 • Obrázky nesmú presiahnuť 300 kB.
 • Videá vkladať pomocou youtube iframe.
 • Používať 2 druhy fontov:
  • pre nadpisy použiť triedu '.ff-heading' alebo: font-family: coresans-heavy,sans-serif;
  • pre ostatný text '.ff-normal' alebo: font-family: "Open Sans",Helvetica,Arial,sans-serif;
 • Content musí byť čitateľný i pri zobrazení na mobile - 320px.
 • Neštýlovať základné HTML tagy ako H1, H2, p, a pod. Na tieto prvky sa aplikujú feedo štýly.
 • Nepoužívať v texte H1 nadpis.
 • Tabuľky nerobiť responzívne, je všeobecne lepšie im nastaviť overflow-x: auto;
 • Súbor nesmie obsahovať tagy HTML, HEAD, BODY, META, TITLE.
 • Celé HTML musí byť vložené v tagu <div id="feedo_rc">... VÁŠ KÓD ...</DIV>.
 • Všetky CSS štýly musia byť vnorené pod týmto ID-čkom, tzn. musia mať pridružené ID '#feedo_rc', aby sa nerozbil kompletný obsah stránky FEEDO. Príklady:

       ○ #feedo_rc .rc_heading

       ○ #feedo_rc .rc_box .rc_box_heading

       ○ #feedo_rc .rc_price.rc_price-pink


 • Ak bude mať expandované CSS viac ako 600 riadkov, je potrebné vložiť všetky štýly do jedného súhrnného súboru, v opačnom prípade ho vložiť do tagu .
 • Toto CSS musí byť vložené v HTML - na začiatku súboru, buď formou <style type="text/css"> </style> alebo <link rel="stylesheet" type="text/css" />.Pripravený obsah musíme pred vložením na web skontrolovať.


Ajax loader