Loading
Loading

Podmienky spracovania osobných údajov

Feedo ® podmienky spracovania osobných údajov


Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. V spoločnosti MyMedia s.r.o, so sídlom Plaská 622/3, Malá Strana, 150 00 Praha 5, IČO spoločnosti: 29015901, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 160111 (ďalej len "MyMedia") zaväzujeme sa chrániť poskytnuté osobné údaje.


Prečítajte si podmienky pre spracovanie osobných údajov v MyMedia, aby ste zistili, ktoré princípy sa riadia zaistením dôvernosti a bezpečnosti Vašich osobných údajov. Zachovávame aktuálne zásady ochrany osobných údajov a dodržiavame platné zákony. Z času na čas sa môžu vyskytnúť zmeny a preto Vám odporúčame navštíviť webové stránky, aby ste sa uistili, že máte vždy aktuálne informácie o jeho obsahu.


Zaväzujeme sa prijať všetky opatrenia, aby sme zabránili zneužitiu osobných údajov, ktoré nám poskytnete. Vaše osobné údaje budeme spracovávať iba v prípade existencie právneho titulu na spracovanie osobných údajov.

 

Základné pojmy a informácie


Osobný údaj a subjekt pre spracovanie údajov


Subjektom je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Osobný údaj je akékoľvek informácia, ktorá s primeranou snahou umožní identifikáciu osoby, ako aj akýkoľvek osobný údaj, ktorý je subjektu priraditeľný.

Zvláštne kategórie osobných údajov – jedná sa o nové označenie citlivého osobného údaju.

 

Aké sú právne predpisy upravujúce spracovanie osobných údajov?


Spracovanie osobných údajov sa riadi najmä nariadením (EÚ) č. 2016/679 júna 2002 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smerníc 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR"). Vnútroštátne predpisy môžu v niektorých prípadoch, tam kde to GDPR pripúšťa, stanoviť rozdielne pravidlá. To upravuje zákon č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Správca osobných informácií


Správca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov a je primárne zodpovedná za spracovanie. Ak nie je v zásadách alebo podmienkach konkrétnej služby ustanovené inak, platí že správca osobných údajov je MyMedia.

 

Spracovateľ osobných údajov


Spracovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe pokynov správcu spracováva osobné údaje pre správcu.

 

Doba spracovania osobných údajov


Vaše osobné údaje uchovávame len počas nevyhnutnej doby a archivujeme podľa zákonom stanovenej lehoty.


Osobné údaje spracovávame počas trvania zmluvného vzťahu alebo iného právneho titulu, ktorý nám umožňuje spracovávať Vaše osobné údaje. To znamená, že máme prísne vnútorné pravidlá, ktoré kontrolujú zákonnosť osobných údajov, a údaje nebudeme držať dlhšie, ako sme oprávnení. Po strate právneho dôvodu vykonáme vymazanie príslušných osobných údajov.


Osobné údaje, ktoré spracovávame s Vašim súhlasom, uchovávame len po dobu trvania účelu, na ktorý bol udelený súhlas.


Prečo a aké osobné údaje spracovávame


Ponúkame predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodov do niekoľkých krajín. Niektoré z Vašich osobných údajov sú potrebné na dodanie tovaru. Nemusíte nám oznámiť iné osobné údaje, ktoré nie sú  pre spracovanie Vašej objednávky nutné. Avšak, ak sa rozhodnete nám ich oznámiť, môžeme pre Vás urobiť viac.


Okrem vyššie uvedených skutočností môžu byť všetky ostatné osobné údaje spracované v prípade, že nám ich dobrovoľne poskytnete.


Doručenie tovaru a zákaznícky servis


-          Oslovenie

-          Meno

-          Priezvisko

-          Firma

-          IČ, DIČ

-          Poštová adresa

-          E-mailová adresa

-          Telefónne číslo

-          Číslo bankového účtu

-          Detail objednávky a história objednávok

-          Počet klubových bodov

-          Hodnota pridelených kreditov


V tomto prípade nám vzniká zákonná povinnosť archivácie súvisiacich dokumentov (objednávky a faktúry) ako aj daňových dokladov, podľa príslušných právnych predpisov.


Zobrazovanie reklamy


-          E-mailová adresa

-          IP adresa

-          História objednávok

-          Informácie o pohybu na našich webových stránkach (čas návštevy, miesto vstupu,   

           navštívené stránky, zobrazené odkazy, aktivita na stránkach)

-          Typ užívateľského zariadenia, informácie o rozlíšení obrazovky

-          Prehliadač


Osobné údaje, ktoré spracovávame s Vaším súhlasom, uchovávame len po dobu trvania účelu, k čomu bol súhlas udelený, maximálne po dobu troch rokov.


Zasielanie emailov


-          Oslovenie

-          Meno

-          Priezvisko

-          E-mailová adresa

-          IP adresa

-          História objednávok

-          Informácie o akciách obdržanými emailom (prečítanie/neprečítanie, presmerovanie na

     uvedené ponuky)

-          Informácie o zobrazených produktoch

-          Dáta o produktoch zanechaných v košíku


Osobné údaje, ktoré spracovávame s Vaším súhlasom, uchovávame len po dobu trvania účelu, k čomu bol súhlas udelený, a to maximálne po dobu troch rokov.


Výberové konanie


-          Meno

-          Priezvisko

-          E-mailová adresa

-          Bydlisko

-          Telefónne číslo

-          Akékoľvek ďalšie informácie, ktoré uvediete v životopise či sprievodnom liste

 

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu výberového konania, maximálne však do 3 rokov dátumu Vašej reakcie.

 

Zvláštne kategórie a spracovanie osobných údajov pre iný účel


-          Pohlavie

-          Dátum narodenia

-          Mená a vek detí

-          Tehotenské týždne

 

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu uvedenom v osobnom účte.

 

Zdieľanie osobných informácií

 

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli môžu byť spracované externými spolupracovníkmi a dodávateľmi. Sem patria prepravcovia, platobné brány, IT a marketingové služby atď. Subjekty, ktoré s nami spolupracujú, vyberáme starostlivo na základe záruk, ktorými zabezpečia technickú a organizačnú ochranu nami poskytovaných osobných údajov. Spracovanie osobných údajov môžu pre MyMedia s.r.o vykonávať len spracovatelia, a to výhradne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov.

 

V tomto zmysle na legitímne účely môžu byť osobné údaje poskytnuté nasledujúcim príjemcom/spracovateľom:


-          Feedo Sp. z o.o., IČ: 0000498393, ul. Londyńska 24, 03-921 Varšava, Poľsko

-          Ags 92, s.r.o., IČ: 48110591, Rosická 653, 190 17 Praha 9, Česká republika

-          Ags 92, s.r.o., IČ: 35915897, Pestovateľská 13, Bratislava 821 04

-          Babiez s.r.o., IČ: 24700185, U Cukrovaru 722/26, 190 17 Praha 9, Česká republika

-          Dětská galaxie s.r.o., IČ: 00317578, Rosická 653, 190 17 Praha 9, Česká republika

-          Windeln.de AG, IČ: HRB 218000, USt-IdNr: DE 269223025, Hofmannstraße 51, D-813 79 Mníchov, Nemecko

-          Pricewise, s.r.o., IČ: 45403333, Grösslingova 52, Bratislava, PSČ 811 09

-          Geis Parcel CZ s.r.o., IČ: 63077051, Ejpovice 211, 337 01 Ejpovice, Česká republika

-          DPD s.r.o., IČ: 61329266, Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy, Česká republika

-          DPD Polska Sp. z o.o., IČ: 5260204110, ul. Minelarna 15, 02-274 Wrocław, Poľsko

-          Česká pošta, s.p., IČ: 47114983, Politických vězňů 909/4, 110 00 Praha 1, Česká republika

-          Uloženka s.r.o., IČ: 24299162, Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4, Česká republika

-          Taste, a.s., IČ: 06585914, Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1, Česká republika

-          ViT Logistics s.r.o., IČ: 48041297, K Hrušovu 293/2, 102 00 Praha-Štěrboholy, Česká republika

-          Casablanca INT s.r.o., IČ: 25079832, registrovaná provozovna: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3, Česká republika

-          JetSoft s.r.o., IČ: 26710269, Záběhlická 65, 106 00 Praha 10, Česká republika

-          ACOMWARE s.r.o., IČ: 25047965, Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4, Česká republika

-          Twisto payments a.s., IČ: 01615165, Újezd 450/40, 118 00 Praha 1, Česká republika

-          PayU S.A., IČ: 7792308495, Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Poľsko

-          MicroMedia s.r.o., IČ: 27437973, Neumannova 1453/28, Zbraslav 156 00 Praha 5, Česká republika

-          VIVmail s.r.o. (reseller Silverpop Systems Inc.), IČ: 28445937, Na Harfě 916/9a, 190 00 Praha 9, Česká republika

-          JetSoft s.r.o., IČ: 26710269, Záběhlická 65, 106 00 Praha 10, Česká republika

-          ACOMWARE s.r.o., IČ: 25047965, Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4, Česká republika

-          RTB House S.A., IČ: 5272694002, ul. Złota 61/101, 00-819 Varšava, Poľsko

-          Ceneo Sp. z o.o., IČ: 7792420393, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Poľsko

-          Opineo Sp. z o.o., IČ: 8971762604, ul. Powstańców Śląckich 2-4, 53-333 Wrocław, Poľsko

-          Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, Česká republika

-          Facebook Ireland Limited, VAT no.: IE9692928F, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko

-          Google Ireland Limited, VAT no.: IE6388047V, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

-          Avangate BV, VAT no.: NL815605468B01, Prins Hendriklaan 26 II, 1075 BD Amsterdam, Holandsko

-          Crazy Egg Inc, IČ: 7143988373, 16220 Ridgeview Lane, 90638 La Mirada, California, USA

-          Heureka – Naspers OCS Czech Republic, s.r.o., IČ: 02387727, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika

-          Casablanca INT s.r.o., IČ: 25079832, registrovaná prevádzka: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3, Česká republika

-          FELDSAM s.r.o., IČ: 29060958 – COOLHOUSING s.r.o., IČ: 14893983, Vinohradská 190, 130 00 Praha 3, Česká republika

 

V MyMedia máme značné množstvo dát. S cieľom zabezpečiť ich bezpečnosť, dostupnosť a vykonávanie niektorých služieb poskytujeme niektoré údaje, ktoré môžu mať povahu osobných údajov na spracovanie mimo Českej republiky. K predávaniu takýchto informácií sa však vždy uskutočňuje v súlade s legislatívnymi požiadavkami a v každom prípade je ochrana Vašich osobných údajov zabezpečená. Konkrétne ide o cloudové služby (úložisko údajov) príslušných dodávateľov v iných členských štátoch EÚ a v USA.

 

Cookies


Cookies sú malé textové súbory, ktoré internetové stránky ukladajú do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia v okamihu, keď ju začnete používať. Používa sa na zapamätanie Vašich preferencií a akcií, ktoré ste na nich vykonali (napr. prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosť písma a iné predvoľby zobrazenia). Tieto údaje už nemusíte zadávať potom znovu.


Cookies a iné sledovacie technológie môžu byť na našich stránkach a aplikáciách použité rôznymi spôsobmi, napríklad na prevádzkovanie webovej stránky, na analýzu prevádzky alebo na reklamné účely. Používame cookies a iné sledovacie technológie, najmä s cieľom zlepšiť efektivitu našich služieb.


V prípade, že sa rozhodnete niektoré cookies zakázať, môže dôjsť k obmedzeniu funkcionality či možnosti využitia služieb ponúkaných prostredníctvom našich webových stránok.

 

Vaše práva


Vaše osobné údaje spracovávame transparentne, korektne a v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Máte však právo kedykoľvek nás kontaktovať, aby ste získali informácie o procese spracovania Vašich osobných údajov, alebo na účely uplatnenia nižšie uvedených práv, ktoré súvisia s osobnými údajmi.

 

Právo na prístup k osobným údajom


Máte právo požiadať o kópiu Vašich osobných údajov, ktoré o Vás MyMedia spracováva.

 

Právo na opravu osobných údajov


Ak si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás vedieme, sú nepresné alebo neúplné, máte právo požiadať nás o aktualizáciu alebo doplnenie.

 

Odvolanie súhlasu a právo na vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie)


Ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré sa vykonáva na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov sa môže kedykoľvek zamedziť.  Stačí odobrať súhlas s takýmto spracovaním.


Môžete tiež použiť svoje právo na "byť zabudnutý." V takomto prípade odstránime všetky Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame. Výnimkou sú prípady, keď sa spracovanie uskutočňuje zo zákonnej povinnosti alebo z dôvodu nášho oprávneného záujmu.

 

Právo na prenosnosť osobných údajov


V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na základe uzatvorenej zmluvy alebo súhlasu, ktorý ste nám poskytli, máte právo na tzv. prenesenie takýchto údajov, t. j. právo získavať svoje osobné údaje od MyMedia a predať ich inému správcovi osobných údajov.

 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu


Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu (úradu pre ochranu osobných údajov), ak sa domnievate, že pri spracovaní Vašich osobných údajov došlo k porušeniu pravidiel ochrany osobných údajov.

Ajax loader