Laryngitída u detí - čo potrebujete vedieť?

Laryngitída u detí - čo potrebujete vedieť?>
Laryngitída môže byť veľmi závažné ochorenie, ktoré vyžaduje včasnú lekársku starostlivosť a nezriedka aj nemocničné ošetrovanie. Čím je dieťa mladšie, tým vážnejší môže byť priebeh ochorenia. Laryngitída patrí medzi ochorenia, ktorých sa rodičia boja, pretože ich prejav môže byť desivý. Našťastie choroba väčšinou nie je pre dieťa nebezpečná. Napriek tomu je dobré vedieť, ako jej predchádzať alebo ako tlmiť príznaky. Typický štekavý kašeľ, ktorý je základným prejavom laryngitídy, sa môže z detskej postieľky ozvať v lete aj v zime. Ide o bežnú detskú chorobu, spôsobenú vírusmi, ktorá sa najčastejšie vyskytuje u batoliat a predškolákov, neskôr sa už tak často neobjavuje. Keď dieťa rastie, menia sa anatomické pomery jeho dýchacej trubice, ktorá sa rozširuje a kvôli tomu ani pri laryngitíde u starších detí nehrozí, že sa im bude zle dýchať. Inak povedané, chorobu môže dostať rovnako dieťa ako dospelý, ale prejaví sa len ako ľahká infekcia horných dýchacích ciest, ktorú sprevádza chrapot. Nedá sa pritom povedať, kto je laryngitídou ohrozený najviac. Niektorým deťom sa vyhne úplne, iné postihne každý mesiac. Isté je len to, že viac sú ohrození alergici, pretože ich sliznice majú vyššiu tendenciu reagovať na rôzne vonkajšie, aj infekčné, podnety opuchom. Pri laryngitíde ide o zápalové ochorenie časti dýchacej trubice, ktorá tvorí vstup do priedušnice. Jej súčasťou sú hlasové väzy a hrtanová príklopka (epiglotis), ktorá bráni zatekaniu slín a potravy do priedušnice a do pľúc. Ak sa predsa len - hoci aj nepatrná čiastočka dostane pod príklopku - dôjde reflexne k prudkému záchvatu kašľa, ktorý má pomôcť cudzie teliesko odstrániť. Zápal hrtana je väčšinou komplikáciou vírusových infekcií, ale môže tiež vzniknúť preťažovaním hlasových väzov krikom, dlhodobým rozprávaním a podobne.

Zápal hrtanu - príznaky

Pri laryngitíde v dôsledku vírusovej infekcie opuchne sliznica horných dýchacích ciest, nasleduje tvorba hlienu a rovnako sa zduria aj sliznice hrtana vrátane hlasových väzov a hrtanovej príklopky. Následkom je zúženie priemeru hrtanovej časti dýchacej trubice, ktorá je u dojčaťa široká cca 1 cm. Opuchom hlasových väzov sa sťaží priechodnosť vzduchu, dieťa niekedy chrapčí, ale častejšie sa objaví suchý, drsný, štekavý či kokrhavý kašeľ a často bez ďalších varovných príznakov sa pridá namáhavé dýchanie. Každé nadýchnutie je sprevádzané drsným zvukom. Dieťa dýcha s obrovskou námahou. Stupňujúci sa nepokoj situáciu ešte zhoršuje. Dieťa je bledé, pokryté studeným potom, vdych i výdych je stále ťažší. Väčšinou k tejto komplikácii dochádza v noci alebo nad ránom a rodičia, ktorí raz taký stav zažili u svojho dieťaťa, na to nikdy nezabudnú. Priebeh vírusovej infekcie, ktorý uvedenému predchádza, nemusí byť nijako dramatický. Môže sa prejavovať ako bežné prechladnutie, ani teplota nemusí byť vysoká, ale varovným príznakom je, keď sa zmení počas dňa charakter kašľa. Ten je zrazu štekavý, kokrhavý, nemusí byť nijako častý, ale býva bolestivý. Malé dieťa to nedokáže povedať, často sa rozplače, čo celú situáciu ešte skomplikuje, pretože v takejto situácii sa dychová nedostatočnosť ešte prehlbuje.

Prvá pomoc

Čo musíte urobiť, keď dôjde k záchvatu akútnej laryngitídy? Dieťa vezmete z postieľky, len cez neho prehodíte prikrývku a ihneď s ním musíte na čerstvý studený vzduch (otvorte okno, choďte na balkón či terasu). Studený vzduch počas namáhavého dýchania pomaly upokojí opuch slizníc. Dôležité je súčasne upokojovať dieťa. Druhý rodič pripraví studený zábal na krk. Ak nemáte s touto situáciou skúsenosti a nie ste vybavení liekmi, musíte ihneď volať lekára (RZP - rýchla záchranná pomoc - 155). Použiť vlastné auto nie je vhodné z dvoch dôvodov:
  • nemusíte odhadnúť stav dieťaťa a počas jazdy, najmä ak je nemocnica vzdialená, sa môže stav dieťaťa natoľko zhoršiť, že ho nezvládnete
  • budete veľmi rozrušení a nervózni, rýchlou jazdou môžete ešte spôsobiť dopravnú nehodu

Liečba

V prvom rade je potrebné poskytnúť dieťaťu prvú pomoc už doma! A to vystavením chladu. V zime otvorením okna (nebáť sa dieťa zabaliť do deky a okamžite vystrčiť hlavu z okna). V lete naopak otvoriť mrazničku a vystaviť dieťa pôsobeniu chladného vzduchu. Netreba dieťa strkať celé, stačí iba hlava, kvôli dýchaniu. Je potrebné navštíviť detského lekára, hlavne ak ste sa s touto situáciou predtým nestretli, aj keď stav dieťaťa nie je nijako dramatický. Budete poučení, čo môžete, najmä v nočných hodinách, očakávať, aké opatrenia urobiť a súčasne vás lekár vybaví liekmi, ktorými možno účinne zasiahnuť.

Preventívne opatrenia

  • dieťa starostlivo sledovať a všímať si charakter kašľa
  • zvlhčovať prostredie, v ktorom sa dieťa pohybuje (zvlhčovače, Vincentka)
  • po dvoch hodinách vymeniť zábal na krku (studený a cez to suchý), na noc vždy nový
  • často a krátko vetrať, v noci ponechať otvorené okno
  • upraviť polohu dieťaťa - malo by byť v polosede, bude sa mu tak lepšie dýchať
  • snažiť sa udržať dieťa v pokoji, aj keď nevyzerá príliš choro
Ak nemáte s touto situáciou skúsenosti, ihneď kontaktujte lekára, ak sa charakter kašľa zmení. Ak už máte skúsenosti s takým stavom, skontrolujte si lekárničku a konzultujte situáciu s detským lekárom. Vždy je nutné záchvat nahlásiť ošetrujúcemu lekárovi.